Vrijmaking te Lansingerland

Onlangs heeft in de gemeente van DGK Lansingerland een vrijmaking plaatsgevonden. De verantwoording van deze vrijmaking, die aan de gemeenteleden is gestuurd, volgt hieronder in een t.b.v. deze publicering enigszins aangepaste vorm.

 


 

Verantwoording
Zoals op zondag 8 juli door de kerkenraad is meegedeeld, zijn wij geen lid meer van de gemeente van DGK Lansingerland. Met dit schrijven willen wij een verantwoording geven van ons besluit om ons vrij te maken en ons aan te melden bij DGK Mariënberg (De Ark), waar wij inmiddels zijn ingeschreven als gemeentelid.

Kort samengevat is de reden van ons vertrek dat het kerkverband van DGK zich op een dwaalspoor heeft begeven door te volharden in het onrecht dat is aangedaan aan DGK Mariënberg (De Ark). De kerkenraad heeft de synodebesluiten aangaande Mariënberg voor vast en bondig aangenomen, waardoor ook DGK Lansingerland zich op dat spoor bevindt.

In de oproep tot reformatie ‘Keer terug naar het vaste fundament van de ware Kerk!’ en andere publicaties van de kerkenraad van DGK Mariënberg (De Ark), alsmede in artikelen op de website semper-reformanda.nl is voorlichting gegeven over de kwestie-Mariënberg. Daarin is uiteengezet dat aan DGK Mariënberg (De Ark) onrecht is aangedaan door:

  • ‘opschorten’ te zien als zich buiten het verband plaatsen.
    Het optreden van de classis Noord-Oost was kerkscheidend. Daarmee heeft de classis zich schuldig gemaakt aan scheurmakerij, in strijd met art. 28 en 32 NGB. Dit geldt ook voor de synode, aangezien zij het besluit van de classis heeft goedgekeurd.
  • de publicatie van de generale synode van 16 december 2017.
    Door de synode zijn ongemotiveerde beschuldigingen gepubliceerd in De Bazuin en op eeninwaarheid.info. Hiermee heeft de synode in strijd met het 6e, het 8e en het 9e gebod gehandeld.

Geconcludeerd moest worden dat er sprake is van een dwalend kerkverband. Classis en synode hebben zich op een sektarisch spoor begeven. De kerkenraad heeft de besluiten van classis en synode verdedigd en daarmee het synodebesluit feitelijk geratificeerd, waardoor ook de kerkenraad zich op dat spoor begaf. Wij hebben de kerkenraad opgeroepen het dwaalspoor te verlaten door afstand te nemen van het handelen van classis en synode, de verdediging terug te nemen en de oproep van de kerkenraad van DGK Mariënberg (De Ark) ter harte te nemen.

De kerkenraad heeft echter geen gehoor gegeven aan onze oproep, maar heeft expliciet de besluiten van de synode voor vast en bondig aangenomen. Daardoor maakte hij zich in navolging van classis en synode blijvend schuldig aan scheurmakerij en aan het overtreden van het 6e, het 8e en het 9e gebod. Hiermee zijn de kenmerken van de ware kerk in het geding, zoals duidelijk wordt gemaakt in de oproep van DGK Mariënberg (De Ark) en in de op internet te raadplegen documenten ‘Verantwoording’[1], ‘In kort bestek – over de voortzetting van de kerk te Mariënberg’[2] en ‘Onjuiste voorlichting en Weerlegging’[3].

Als gevolg daarvan achtten wij het niet verantwoord lid te blijven van DGK Lansingerland en zagen wij ons genoodzaakt ons vrij te maken.

Tot slot raden wij u aan de gepubliceerde stukken te lezen en ter harte te nemen, en er bij de kerkenraad op aan te dringen zich samen met het kerkverband te bezinnen op het handelen met betrekking tot DGK Mariënberg (De Ark). Zodat langs die weg het onrecht kan worden weggenomen, het dwaalspoor kan worden verlaten en er aan verzoening gewerkt kan worden. Wij bidden en hopen dat de HEERE zo een keer ten goede wil geven.

26 juli 2018

 

[1] www.dgkmarienberg.nl/verantwoording/

[2] www.semper-reformanda.nl/kort_bestek/

[3] www.semper-reformanda.nl/onjuiste-voorlichting-en-weerlegging/

image_pdfimage_print