Schorsen van de predikant “in eigen verantwoordelijkheid” door de kerkenraad

Door: C.A. Teunis

 

Kerkgeschiedenis en de Generale Synode 1964-1965

In de jaren zestig van de vorige eeuw wilde ds. A. van der Ziel, predikant te Groningen-Zuid, de Gereformeerde Kerk verenigen met de Synodaal Gereformeerde Kerken, dat was een ontrouw kerkverband dat later is opgegaan in de PKN.
Hij propageerde dat in woorden en daden tegen de wil van zijn kerkrenraad. Dat was ontrouw van deze predikant. Ondanks vermaan ging hij ermee door. De kerkenraad wilde hem daarom schorsen. En riep daarvoor, volgens art. 79 KO, de hulp in van de genabuurde kerkenraad, dat was de kerkenraad van Groningen-Noord. Deze kerkenraad weigerde mee te werken aan de schorsing van Ds. A. van der Ziel. Ter bescherming van de kudde ging de kerkenraad toen over tot schorsing in “eigen verantwoordelijkheid” van zijn predikant. Hierover ontstond een kerkstrijd.
Uiteindelijk kwam deze kwestie bij de Generale Synode ter behandeling, dat was de synode die in 1964/1965 werd gehouden.
De schorsing in “eigen verantwoordelijkheid” door de kerkenraad was tot behoud van de gemeente, maar in strijd met de letter van art. 79 KO.

De vraag was: Was deze schorsing ter bescherming van de kudde onrechtmatig?  

 

Acta Generale Synode 1964-1965
De Acta geeft een verslag van de behandeling van deze kwestie.
Enkele belangrijke punten uit de acta:

  • De Generale Synode was van oordeel dat de kerkenraad van Groningen-Zuid vanwege de ontstane situatie gerechtigd was, in afwijking van de art. 79 KO gestelde regel, zijn “eigen verantwoordelijkheid” tegenover de grote Herder der schapen te betrachten, door de schorsingsdaad ten uitvoer te leggen, met gelijktijdig beroep op de eerstkomende particuliere synode.
  • De Generale Synode heeft overwogen dat het rechtsgeldig was dat “de kerkenraad van Groningen-Zuid genoegzame, Schriftuurlijke gronden had om tijdens zijn appèl op de particuliere synode tot de schorsing van Ds. A. van der Ziel voort te varen”.
  • De Generale Synode was van oordeel dat de kerkenraad in de procedure niet altijd geheel juist heeft gehandeld, in de kerkelijke situatie zoals die destijds was.

 

De uitspraak van de Generale Synode

De  Generale Synode sprak uit dat de schorsing van ds. A. v.d. Ziel niet onrechtmatig was.

Conclusie: De bescherming van de kudde, in trouw aan Gods Woord, is het doel van de KO; dat doel behoort altijd voorop te gaan.

image_pdfimage_print