Prof. Doekes over de kerk (2)

Onderstaand het tweede artikel van prof. Doekes met als titel “Niet van de kerk”.     NIET VAN DE KERK Het Woord Gods is de ziel der kerk. Met die uitdrukking heeft Calvijn zuiver aangewezen, hoe de kerk alleen maar kan léven door de gezonde leer van Gods Woord. Waar die leer wordt vermengd met […]

Lees meer

Prof. Doekes over de kerk (1)

Onderstaand het eerste artikel van prof. Doekes met als titel “Afscheiding”.     AFSCHEIDING Is afscheiding alleen geoorloofd wanneer wij durven verklaren: deze gemeente is een valse kerk? Wij hebben geconstateerd, dat de Geref. Kerken deze regel niet hebben toegepast. Wel wordt er nu mee geschermd om kerkleden en voorgangers te beschuldigen, dat hun optreden […]

Lees meer

Prof. Doekes over de kerk (Inleiding)

De woelige jaren ‘60 In de jaren ‘60 van de vorige eeuw zijn de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) bewaard voor allerlei dwaalleer. Een aantal kerkleden, waaronder ambtsdragers, sprak in een zogenaamde “Open Brief” over een ‘vrijmakingsgeloof’ met betrekking tot de ‘ware kerk’ wat zou heersen in de Gereformeerde Kerken: “Zo stuwt het ‘vrijmakingsgeloof’ al jaren de […]

Lees meer

Het Woord was God (2)

In het voorgaande artikel werd aan het slot een opmerking door Luther aangehaald: “‘het Woord was God’ is tegen Arius; ‘het Woord was met God’ tegen Sabellius!”. Deze opmerking is afgeleid uit een preek over Johannes 1:1-14 die Luther op een derde kerstdag heeft gehouden.   De woordvolgorde in Johannes 1:1c (‘God was het Woord’) kan […]

Lees meer

Het Woord was God (1)

Jehova’s getuigen, u kent ze wel: mensen die aan de deur komen om door een fatsoenlijk gesprek hun ‘evangelie’ aan de man of vrouw te brengen. Bij een recent gesprek met zo’n Jehova getuige over de Drie-eenheid kwam Johannes 1:1 ter sprake: “(…) en het Woord was God”. Deze tekst bereikte de Jehova getuige echter […]

Lees meer