Amos: introductie

Op één van de mannenverenigingen van De Gereformeerde Kerken is afgelopen seizoen het boek Amos besproken. Een aantal inleidingen worden ook beschikbaar gesteld via deze website. Deze inleidingen betreffen: (a) Amos 3 en 4, (b) Amos 7:1 – 8:4 en (c) Amos 8:5 – 9:15, waarmee belangrijke delen van het boek zijn behandeld. We hopen […]

Lees meer

De profetie van het Messiaanse rijk

Onderstaand het vijfde en laatste artikel van prof. Doekes met als titel “De profetie van het Messiaanse rijk”.     De profetie van het Oude Testament openbaart een geweldig perspektief van de grote en heerlijke toekomst, die met de komst van de Messias in vervulling zal gaan. Er zal geen oorlog meer zijn, en geen […]

Lees meer

De heerschappij van Christus

Onderstaand het vierde artikel van prof. Doekes met als titel “De heerschappij van Christus”.     “Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde”. Met deze plechtige proklamatie van zijn majesteit nam de opgestane Christus afscheid van zijn apostelen, om op te varen naar Gods troon en daar als Koning te worden […]

Lees meer

De komst van Christus

Onderstaand het derde artikel van prof. Doekes met als titel “De komst van Christus”.     Christus zit aan Gods rechterhand. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.   In deze woorden belijden wij met heel de christelijke kerk al bijna 2000 jaar onze toekomstverwachting. De troost van die verwachting […]

Lees meer

Chiliasme tegen de kerk

Onderstaand het tweede artikel van prof. Doekes met als titel “Chiliasme tegen de kerk”.     Wie niet beter weet, zou kunnen denken dat het chiliasme geen gevaar oplevert voor de kerk. Over sommige moeilijk te verklaren bijbelteksten kan immers binnen de kerk altijd verschil van opvatting bestaan? En in dit geval gaat het onder […]

Lees meer