Wedergeboorte (1)

Wedergeboorte – voor christenen een zaak van levensbelang. Wedergeboorte is noodzakelijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan: “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” (Joh. 3:5).   Maar… wat moet onder ‘wedergeboorte’ worden verstaan? Is dit een eenmalige gebeurtenis in het leven van […]

Lees meer

Kerkbesef

In een preek over zondag 46 van de Heidelbergse Catechismus heeft prof. B. Holwerda gewezen op het grote belang van kerkbesef.[1] Hieronder geven wij dit deel van zijn preek weer.     Als ik u de vraag stelde, met welk woord van de aanspraak we de meeste moeite hebben om het van harte te bidden, […]

Lees meer

Van kinderen beroofd

Onderstaande Schriftoverdenking is naar aanleiding van Jesaja 40:17-26 onder de titel “Van kinderen beroofd”, geschreven door de gereformeerde predikant J.C. Sikkel (1855-1920).[1] Deze Schriftoverdenking is ontvangen van een broeder uit de kerken.     Zóó wordt Gods Kérk getroost.   Wie de Schrift slechts voor het persoonlijke leven wil gebruiken; – wie slechts menschen kent; vrome […]

Lees meer

Voorbereiding voor het heilig Avondmaal

In veel Gereformeerde Kerken is het een (goede) gewoonte dat op de zondag vóór het heilig Avondmaal een zogenaamde ‘voorbereidingspreek’ wordt gehouden. In onderstaand artikel, eerder gepubliceerd in het blad “Gereformeerde Stemmen”, wordt hierop ingegaan.[1]     Inleiding Een van de gewoonten in ons kerkelijk leven is de voorbereiding voor het heilig Avondmaal. Het is […]

Lees meer

Er was eens… (2, slot)

Onderstaand het tweede artikel door ds. Veldman met als titel “Er was eens…“.     In de vorm van een gebeurtenis uit de veertiger jaren heb ik veertien dagen geleden geprobeerd aan te tonen, hoe dwaas het is om bij het in praktijk brengen van de gehoorzaamheid in het koninkrijk van God te gaan onderscheiden, […]

Lees meer