Opgewacht! (10)

Een stem in de hemel Over de nederlaag van satan klinkt in de hemel een luide stem. Dat betekent wel, dat het er werd uitgejubeld. Zeker, in de jubel klinkt een ‘wee’ over de aarde, over de mensenwereld en de volkerenzee. Maar ook dat ‘wee’ over de aarde wordt bepaald door de vreugde in de […]

Lees meer

Werelddiaconaat (7)

Door: J. Bos Eerst geven we een korte samenvatting van wat in de voorgaande artikelen aan de orde is geweest. Ongeveer twintig ‘algemeen-christelijke’ hulpverleningsorganisaties zijn lid van en/of betrokken bij de vereniging Prisma. Uit de gegevens op de website van Prisma kan worden opgemaakt dat deze vereniging zich inzet voor ‘een aan het huidige schema […]

Lees meer

Opgewacht! (9)

De oekumene  Deze toevoeging vraagt alle aandacht. Johannes gebruikt de tegenwoordige tijd. Satan is verleider gedurende alle eeuwen. Nu is met die verleiding iets bijzonders aan de hand. Hier ligt zijn aktuele werkzaamheid. Hierin ligt ook besloten de kontinuïteit van zijn werk als de oúde slang. Hij is permanent verleider. Toch is er voortgang. Dit […]

Lees meer

Werelddiaconaat (6)

Door: J. Bos   Behalve de vereniging Partos maken de volgende overkoepelende organisaties deel uit van de stuurgroep van SDG Nederland: MVO Nederland, UN Global Compact Network Netherlands, Maatschappelijke Alliantie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nationale Jeugdraad, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Nederlandse Vereniging van Banken, Vereniging Hogescholen, International Union for Conservation of Nature (National Committee […]

Lees meer

Opgewacht! (8)

De oude slang Het is goed dat wij in dit verband erop letten, hoe de andere partij wordt genoemd. In alle drie taferelen is telkens de draak de ene partij. In het eerste en derde tafereel is de vrouw de andere partij. In het middentafereel is het Michaël. Dat Michaël zijn tegenstander heeft neergeworpen heeft […]

Lees meer