Over ons

Semper Reformanda
Deze website, een particulier initiatief van leden uit De Gereformeerde Kerken, beoogt doorgaande reformatie van de kerk te bevorderen  door (her)publicatie van artikelen op theologisch en kerkelijk gebied.

Kerkelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben ons erbij bepaald dat reformatie alleen niet genoeg is, maar doorgaande reformatie nodig is, waarbij de kerk de Schriftuurlijke leer en praktijk onderhoudt. De naam van deze website is ontleend aan de Latijnse spreuk Ecclesia Reformata Semper Reformanda: de kerk die gereformeerd is, moet steeds weer gereformeerd worden.

 

Historische achtergrond
In de jaren 2003 en 2004 is het kerkverband De Gereformeerde Kerken (hersteld) gevormd door een reformatie van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Deze reformatie heeft zijn achtergrond in onschriftuurlijke besluiten door generale synoden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Deze onschriftuurlijke besluiten betroffen het vierde gebod (de zondag als rustdag), Schriftkritiek (het aangaan van zusterkerkrelaties waarin Schriftkritiek werd toegestaan) en de introductie van onschriftuurlijke liederen.

In de jaren 2017 en 2018 is binnen De Gereformeerde Kerken (hersteld) opnieuw deformatie zichtbaar geworden. De classis Noord-Oost heeft op 31 augustus 2017 de kerk te Mariënberg uit het kerkverband gestoten. De generale synode heeft op 16 december 2017 een publicatie doen uitgaan met onbewezen beschuldigingen richting de kerk te Mariënberg -beschuldigingen die strijdig zijn met onder meer het negende gebod (‘eer en goede naam van de naaste’). Deze gebeurtenissen hebben geleid tot verontrusting onder broeders en zusters uit het gehele land en op een aantal plaatsen reeds tot vrijmaking, zie onder meer de artikelen Vrijmaking te Bergentheim/Bruchterveld, Vrijmaking te Dalfsen, Vrijmaking te Zwolle en Vrijmaking te Lansingerland op deze website.

 

Grondslag
De grondslag van Semper Reformanda wordt gevormd door de Heilige Schrift, zoals wij daarvan belijdenis doen in: de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van Athanasius, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

 

Links
Websites met betrekking tot De Gereformeerde Kerken:
https://dgkmarienberg.nl/

 

 

image_pdfimage_print