Over ons

Semper Reformanda
Deze website, een particulier initiatief van leden uit De Gereformeerde Kerken, wil de gereformeerde leer en levenspraktijk uitdragen. Regelmatig worden Schriftoverdenkingen gepubliceerd, of artikelen over bijvoorbeeld de christelijke leer, het christelijke leven of de kerkgeschiedenis.

De naam van deze website is ontleend aan de Latijnse spreuk Ecclesia Reformata Semper Reformanda: de kerk die gereformeerd is, moet steeds weer gereformeerd worden.

 

Historische achtergrond
De Gereformeerde Kerken staan op “het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is” (Ef. 2:20). Een aantal belangrijke momenten uit de geschiedenis van deze kerken:

  • In 1517 publiceerde de reformator Maarten Luther zijn ‘95 stellingen’, waarmee hij wantoestanden in de Roomse Kerk aan de kaak stelde. Het beginpunt van de Grote Reformatie, waardoor een breuk met de Roomse Kerk tot stand kwam. De eerste synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerken kwam in 1571 te Emden bijeen, waardoor ook in ons land een gereformeerd kerkverband ontstond.
  • In 1834 vond een Afscheiding van de Nederlandse Hervormde Kerk plaats, omdat deze onder invloed van het modernisme niet langer vasthield aan de gereformeerde leer.
  • De Vrijmaking van 1944 was noodzakelijk omdat de synode leeruitspraken over onder meer de veronderstelde wedergeboorte bindend oplegde aan kerken en voorgangers.
  • Aan het einde van de 20e eeuw zijn de Gereformeerde Kerken onder invloed gekomen van het postmodernisme. In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) werden onschriftuurlijke besluiten genomen met betrekking tot het vierde gebod (de zondag als rustdag), Schriftkritiek (het aangaan van zusterkerkrelaties waarin Schriftkritiek werd toegestaan) en de introductie van onschriftuurlijke liederen. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen maakten kerkleden zich in 2003 vrij van deze besluiten en kwamen De Gereformeerde Kerken (hersteld) tot stand. In 2017 is De Gereformeerde Kerk te Mariënberg buiten het kerkverband De Gereformeerde Kerken (hersteld) geplaatst, door hiërarchisch handelen van de meerdere vergaderingen van dit kerkverband.

 

Grondslag
De grondslag van Semper Reformanda wordt gevormd door de Heilige Schrift, zoals wij daarvan belijdenis doen in de oecumenische symbolen (Apostolische Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea en Geloofsbelijdenis van Athanasius) en de gereformeerde belijdenissen (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels).

 

Links
Websites met betrekking tot De Gereformeerde Kerken:
https://dgkmarienberg.nl/

 

 

image_pdfimage_print