Opgewacht! (9)

De oekumene 

Deze toevoeging vraagt alle aandacht. Johannes gebruikt de tegenwoordige tijd. Satan is verleider gedurende alle eeuwen. Nu is met die verleiding iets bijzonders aan de hand. Hier ligt zijn aktuele werkzaamheid. Hierin ligt ook besloten de kontinuïteit van zijn werk als de oúde slang. Hij is permanent verleider. Toch is er voortgang. Dit valt temeer op, omdat verderop gesproken wordt van wat hij vróeger deed. Vóór de tijd van kruis en hemelvaart was hij niet slechts verleider, maar ook aanklager, die ‘dag en nacht aanklaagde voor onze God’. Dát is verléden tijd. Die het eerst via verleiding tot aanklagen kon brengen kan nu niet verder komen dan verleiden. Hoe hij dat doet zal stráks nog blijken. Maar één facet vraagt nu aandacht. Zijn verleidingswerk in vijandschap is naar de gang van Christus’ heilwerk. Christus heeft immers gezegd dat het evangelie van het koninkrijk ‘in de gehele wereld’ gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volken, waarna het einde zal zijn (Matth. 24:14). De duivel gaat daartegenover ‘de gehele wereld verleiden’, de strijd voeren tégen dat getuigenis, òm de heilsfeiten. In beide gevallen is sprake van de gehele oekumene, overal waar mensen wonen. Oekumenisch verleidingswerk tegenover oekumenisch verlossingswerk. De draak met de zeven ‘koppen’ en de zeven kronen weet hyperintelligent wat hem te doen staat. Tegenover de ‘oekumenische beweging’ van de Heiland der wereld stelt hij de ‘oekumenische beweging’ van een ander messianisme, dat om zich heen grijpen zàl.

Zijn gebied is voortaan beperkt. De hemel is verloren gebied, hij is aan de aarde gebonden. Zijn mogelijkheden zijn beperkt. Van verleider–aanklager moet hij terugtreden om voortaan alleen verleider te zijn. Maar dat beperkte gebied wordt nu totaal slagveld. En de beperkte mogelijkheden worden geïntensiveerd. We worden hiermee voorbereid op het derde tafereel. De verleiding wordt een mácht. Hier worden ons niet interessante gegevens verstrekt om voor kennisgeving aan te nemen of voor boeiende diskussies. We zullen weten wat aan één stuk door aan de gang is in de eeuwen van het Nieuwe Testament, waarbij alle grenzen worden doorbroken. Alleen wie dit weet kan zijn tijd verstaan: en bedenken wat het betekent ‘de liefde tot de waarheid te aanvaarden’ (2 Thess. 2:10,12). Het zal een wereld omvattende worsteling worden; een worsteling om mensen; ook telkens om een persoon.


Overgenomen uit: Komende in de wereld, diverse auteurs, onder redactie van ds. G. Zomer, Oosterbaan & Le Cointre B.V. – 1975, pag. 233-256

image_pdfimage_print