Opgewacht! (13)

Nieuwe aangepaste strategie

Is zijn eerste opzet mislukt, hij volgt een nieuwe taktiek. Lukt het niet direkt, dan met een indirekte methode. Hij zal de woestijn neutraliseren, spuwt water achter de vrouw als een stroom, om haar door de stroom te laten meesleuren. Verwacht de vrouw het van bóven, hij zal haar laten zien: benéden is alles voorhanden. Geen water door wonder van boven. Ze behoeft niet van God afhankelijk te zijn. Zondag 10 kan uit de Heidelbergse Catechismus en art. 13 uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis worden geschrapt. Alles is voorhanden. De kerk zal een goede zaak doen als ze Marx met Christus verbindt; als ze liever niet van Christus maar van Jezus van Nazareth spreekt. Die Jezus met zijn messiaanse beweging mag een verlosser heten, als maar niet van Hem als eeuwige Zoon van God gesproken wordt. Geen goddelijkheid van Hem, maar wel de menselijkheid van God; echt god en niet meer God. Diakenen behoeven niet langer in gezinnen en bij geteisterden te komen. De humanisten laten wel naastenliefde zien en de staat zorgt wel. En de slang laat het woord van God ontmythiseren. Hij laat met God ook de engelen en zichzelf wegverklaren uit de bijbel en uit het aardse leven. De voorstelling van de hemelse hofhouding zou een stuk theologisch denken zijn dat mee door veranderde politieke omstandigheden na de ballingschap opgekomen is. Men had in vroegere omstandigheden duivels en engelen nodig, en ook de voorzienigheid van God, om het onbegrepene begrijpelijk voor te stellen. Van die voorstelling moet de kerk nu af. Er is een andere tijd gekomen, een ‘na-metafysisch tijdperk’.

De wetenschappen gingen bloeien. Vooral de natuurwetenschappen. De techniek kwam op. Er is kunstmest gekomen. Er is een medische macht ontstaan. Ekonomische wetten verklaren en helpen voor de toekomst. Biddag en dankdag voor gewas en arbeid zijn onzindelijke zaken geworden. God zendt geen regens en stuurt geen bliksems. De mondige mens is niet afhankelijk van machten boven hem. De verantwoordelijkheid voor deze wereld ligt bij de mondige mens. De vrouw, het volk van God op aarde, wordt mee opgenomen in de sekularisatie. Zij gaat zich daarbij zelfs voorhoede van gods revolutie noemen. Ze is eindelijk geëmancipeerd. En het door de duivel bedoelde effekt van deze emancipatie?

Ze verliest de beschikking over zichzelf en wordt meegesleurd in de stroom. Geld en goed worden niet, zoals men vroeger dacht, van bòven ontvangen, maar benéden opgeraapt. En het bedoelde gevolg? Als het geld niet van boven wordt ontvangen, komt het beneden niet als een offer van dankbaarheid op het altaar. Het leven zal horizontaal zijn. Naastenliefde zonder meer. Met aktie en bewogenheid.

De duivel kent zijn tijd. Weet aangepaste methodieken op te stellen. Maar weer is hij met al zijn macht opnieuw machteloos.


Overgenomen uit: Komende in de wereld, diverse auteurs, onder redactie van ds. G. Zomer, Oosterbaan & Le Cointre B.V. – 1975, pag. 233-256

image_pdfimage_print