Onvoorwaardelijk volgen

Door: C.A. Teunis

 

Jezus brengt verdeeldheid
Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.
En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.
Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.
Mattheüs 10 : 34-39. 

Tegen een ander zei Hij: Volg Mij.
Maar hij zei: Heere sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven.
Lucas 9 : 59.

 

Jezus zegt: “Volg Mij!”
Veel mensen antwoorden: “Ja, dat wil ik wel, maar dan wil ik ook nog dit en dat.”
Jezus brengt duidelijkheid en wil de mogelijkheid van een onjuist verstaan van zijn boodschap opruimen.
Jezus zegt dat Hij niet gekomen is om vrede te brengen maar het zwaard.
Dat is een oordeel: onenigheid en vervolging die op de prediking van het evangelie zal volgen.

Dat komt door de actie van hen die het zuivere evangelie verwerpen of het aanpassen aan hun eigen inzichten. Zij zullen de gelovigen in feite haten en vijandig gezind zijn en vervolgen.
Bij mensen bestaat binnen de kring van familie, vrienden, bekenden en ambtsdragers vaak een nauwe band
Het volgen van Jezus zal ook daar, binnen de meest innige relaties, scheiding brengen (Micha 7:6, Lucas 14:26).
Dat zal ook gebeuren binnen de kerk. Dat kan tot gevolg hebben dat zij u uit de synagoge zullen werpen en dat zij dan denken dat zij God een dienst doen (Joh. 16:2).

 

Jezus Christus brengt vrede
Christus brengt de blijde boodschap van vergeving van zonden en eeuwig leven. Hij is niet gekomen om schijnvrede te brengen. Want Hij is de Vredevorst (Jesaja 9:5). Zijn evangelie is een evangelie van de vrede (Efeze 6:15).
De vrede die Christus brengt is de mooie gave om een deel van Zijn lichaam te mogen zijn. Een groot geschenk van God.
Vrede met God sluit elke andere vrede uit.

 

Christus vraagt ons geheel en al
Wie Jezus wil volgen, moet zich zó door Hem laten trekken, dat die Heiland hem alles is, zodat hij al het andere daarvoor opzij zet.
Veel mensen denken, dat Jezus er zo’n beetje bijkomt. En zij bemoeien zich, in hun dagelijks leven, met allerlei andere dingen buiten Jezus om.

De Heere echter zegt, dat het Koninkrijk van God niet een stukje van de mens, maar de hele mens opeist. Niet 99% van de mens, maar de héle mens, 100%.
De Heere zegt dat we Hem onvoorwaardelijk hebben te volgen.
Dat we ons zonder enig voorbehoud aan Hem moeten overgeven.
Dat we niet, zoals die man uit het evangelie, aan het volgen van Jezus de voorwaarde kunnen stellen te wachten tot onze zieke vader eindelijk gestorven zal zijn. Of: totdat we na het sterven van een vader aan alle rouwplechtigheden voldaan zullen hebben.

 

Op eigen kracht behoud van je leven zoeken brengt verlies van je leven
Iedereen die aardse binding belangrijker vindt dan de band met Jezus toont metterdaad dat hij geen juiste waarde heeft voor zijn Redder van de zonden.
De komst van Jezus is verbonden met de Vader en de eeuwige redding. En iedereen die niet bereid is om achteruitstelling, verachting en lijden omwille van Jezus te aanvaarden is Hem niet waard.

Want iedereen die zelf zijn eigen leven vindt en zelf zal willen behouden met de verloochening van de Naam van Jezus, die zal het echte leven, namelijk het leven in de eeuwige volmaaktheid, verliezen.
Jezus heeft ons gewaarschuwd, opdat we niet struikelen (Joh. 16:1).

 

Jezus geheel volgen brengt eeuwig levensbehoud
Maar iedereen die zijn eigen leven omwille van Jezus wèl wil opgeven, die zal het volle, volmaakte leven tot in eeuwigheid ontvangen.

De liefde voor Jezus is de onvoorwaardelijke wil om zich geheel en al te geven aan zijn Redder, de Redder van de wereld.

Jezus zegt dat we het volgen van Hem èn allerlei andere verplichtingen, niet op één lijn mogen stellen.

Christus Jezus wil voor ons alles zijn, dat heeft Hij getoond. Volg Hem, onvoorwaardelijk

 

 

image_pdfimage_print