Naar aanleiding van…

Onderstaande reactie ontvingen wij naar aanleiding van de schriftoverdenking van K. Schilder, “De bezwaarde, die maar niet gehoorzaam werd”.

 


 

Door: R.J. Vossebelt-Franschman

 

Naar aanleiding van de schriftoverdenking van K. Schilder, “de bezwaarde die maar niet gehoorzaam werd”.

Een artikel (en gebod van de HEERE) dat heel actueel blijft. Immers, wat is het toch fijn om andere bezwaarden te ontmoeten en samen te spreken…Maar wat als het niet verder komt dan dat? Als het niet tot daden van gehoorzaamheid komt? Sussen wij dan niet gemakkelijk ons geweten…maar die en die zien ook wel dat het niet goed is…juist door samen een ander signaal af te blijven geven, kunnen wíj́ er uiteindelijk misschien voor zorgen dat het weer goed komt. Dat is toch veel beter dan maar voor de problemen weg te lopen? En nog een stapje verder: Maken zij die dat wel doen, het allemaal niet nog veel erger? We horen toch bij elkaar te blijven? God zegt toch dat we allen één moeten zijn?

Ja, zeker…wij moeten allen eensgezind zijn. Namelijk eensgezind om naar Gods geboden te leven. En als er zaken zijn die niet met Zijn geboden overeenstemmen zullen de gelovigen die eensgezind moeten bestrijden en verwerpen. Dan kan het niet alleen bij bezwaard zijn blijven. Dan zullen er ook daden moeten volgen.

Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart (Hebreeën 4:12).

Dan kan het zijn dat God van ons vraagt om banden door te snijden. Dat kan heel moeilijk zijn en daarmee stelt Hij ons ook op de proef. Kiezen wij werkelijk alleen voor Hem? Hebben wij alles voor Hem over? Hebben wij Hem meer lief dan vader of moeder? Dan broers of zussen? Zelfs meer dan man, vrouw, kinderen? Moet het dan echt zo radicaal?

Jezus zegt: “wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard (Mattheus 10:37).

Ja, we kunnen ervoor kiezen, de eigen vertrouwde weg te blijven gaan. Van nature zouden we ook niets liever doen. We willen toch niet graag onenigheid, moeiten of discussies?

Maar God waarschuwt ons…Hij vraagt ons hele hart. Hij wil totale gehoorzaamheid. Hij heeft ons immers eerst liefgehad? Laten wij dan in Zijn liefde blijven. Hoe? Door Zijn geboden in acht te nemen, zonder water bij de wijn te doen(Johannes 15:9 en 10).

Hij heeft ons immers bekend gemaakt wat goed is en wat de HEERE van ons vraagt? (Micha 6:8)

Wat wens ik het een ieder toe dat deze geschiedenis (uit 1 Koningen 13:11-19a), ons ten voorbeeld gesteld, ook door allen ter harte genomen zou worden. En dat zeg ik niet om onszelf op de borst te slaan dat wij het zo goed weten want des te meer is dan de verwondering en dankbaarheid, dat wij het uit genade alleen mogen zien. Want wie meent te staan….ziet toe dat hij niet valle (net als die Judese profeet).

 

image_pdfimage_print