Merk op mijn ziel!

Vandaag aflevering 9 in de rubriek ‘Genade geneest’.

 


 

U kent toch de woorden wel uit de oude berijming van Ps. 85: Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft – of zoals de nieuwe berijming het heeft: dan merk ik op wat antwoord God mij geeft.

Ja, want God de Heere geeft antwoord. Dat doet Hij in Zijn trouw. Dat doet Hij om Christus’ wil. Het zijn soms wel heel andere antwoorden dan wij zouden verwacht of begeerd hebben. Want wij hebben zo vaak ons zelf op het oog. De Heere stelt Zijn eer voorop. En dat betekent dan niet dat in de grond van de zaak alles maar om Hem draait en wij met onze nood en onze vragen er eigenlijk niet of weinig toe doen. Zeker niet. Want Zijn eer en onze zaligheid zijn aan elkaar verbonden. Als Gods Naam geëerd wordt maakt ons dat gelukkig. Als Zijn Naam gesmaad wordt, doet dat ons hart pijn.

U moet nooit denken dat God u niet zou antwoorden. Als u maar opmerkzaam bent. Als u maar luisteren wilt. Als u uw hart maar open zet. Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft, Zijn gunstgenoot van blijde troost en vrede. Hij doet dat in Zijn Woord. Als u maar horen wilt. En niet met uw ja-maars het hart voor Hem sluit, de weg van Zijn Woord verspert. Ach, wat doen wij dat vaak. Wij hadden onze weg die wij begeerden te gaan, uitgestippeld. En zie, nu richt het leven, wij kunnen beter zeggen: de Heere, versperringen op. Zodat wij op die zelfgekozen weg niet verder kunnen. Dat zal smartelijk zijn. We hadden ons er zoveel van voorgesteld, en onze verwachting werd afgesneden. Het leek misschien mooi en het werd een teleurstelling.

Misschien hadden we ons een rustige oude dag voorgesteld met onze man of vrouw. Maar de Heere nam één van beiden weg. Of Hij maakte ons ziek en bedlegerig‚ onmachtig om nog iets te doen. Misschien blind of doof of verlamd. Of iets anders zond Hij ons. En we hadden zo gebeden om en gehoopt op een blijde ouderdom.

Heeft de Heere Zich dan niet aan u gestoord? Merk op mijn ziel! Wat antwoord geeft Hij? Dat Hij het goed met u voor heeft. Dat Hij die bepaalde weg voor u kiest om in die weg Zijn Naam groot te maken. Om door Zijn vertroostingen uw ziel te verkwikken, ook als uw gedachten zich in u vermenigvuldigen (Psalm 94:19). Hij zegt u dat Zijn genade u genoeg is, dat u het altijd en onder alles met Hem wagen kunt.

Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft.

Er is eens Iemand geweest, Die geen antwoord kreeg hoewel Hij riep. U weet het wel, dat was Jezus Christus. Hij zegt door de mond van David in Ps. 22: Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.

Dat is het ergste wat een mens overkomen kan, dat God geen antwoord geeft. Denk maar eens aan  koning Saul, aan wie God ook geen antwoord gaf. Maar deze had God verlaten. Jezus Christus had God niet verlaten en kreeg toch geen antwoord. Omdat Hij in uw plaats was gaan staan. En nu opent de Heere Zijn oren voor u. En Hij antwoordt u. Nu kunt u rustig zeggen: neig uw oor tot mij en antwoord mij. En u zegt in geloof en vertrouwen tot u zelf: merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En Hij zal tot Zijn volk zeggen, ook tot u die Hem liefhebben, van vrede spreken. Vrede die alle verstand te boven gaat. Vrede door het bloed van het kruis.