Mag dat?

Door: C.A. Teunis

 

Mag dat?
Enkele vragen en ons belijden.

 

Een publicatie
Een publicatie van de Generale Synode betreffende Mariënberg (de Ark)[1] is geplaatst in De Bazuin nr. 25 van 27 december 2017.
De synode heeft alle bezwaarschriften in behandeling genomen en afgewezen.

 

Mag dat?
Zonder enig bewijs het volgende publiceren:

 1. De kerkenraad diende bepaalde fouten in opzicht en tucht te herstellen.
 2. Alle pogingen van de classis liepen stuk op de weigering van de kerkenraad.
 3. De kerkenraad beschuldigde de classis van hiërarchie.
 4. De kerkenraad beriep zich steeds weer op de kerkorde en het kerkrecht.
 5. Een geest van independentisme[2] heeft zich meester gemaakt van de kerkenraad.
 6. Het independentisme ging samen met een vorm van heerschappij van de kerkenraad.
 7. De kerkenraad heeft de gemeente op een sektarisch[3] spoor geleid.
 8. De kerkenraad zijn dwalende broeders.

 

Mag dat?

Van iemand een verandering in zijn maatschappelijke status publiceren:

 1. Deze heerschappij heeft geleid tot schorsing en afzetting van de eigen predikant.

 

Mag dat?

Beweren dat deze schorsing en afzetting:

 1. Eigenmachtig en onterecht zijn, en
 2. Geheel staan buiten alle regelingen die in de kerkorde zijn opgetekend[4].

 

Wij belijden

 • HC-6e gebod: Wij mogen onze naaste niet van zijn eer beroven.
 • HC-8e gebod: Wij bevorderen het welzijn van de naaste, waar we kunnen en mogen.
 • HC-9e gebod: Wij mogen niemand lichtvaardig en onverhoord veroordelen of helpen veroordelen en behoren de eer en goede naam van de naaste te bevorderen.

 

Toelichtingen

[1] De taak van een synode is om die zaken te behandelen die niet op mindere vergaderingen afgehandeld kunnen worden, art. 30 KO. Dat betekent het behandelen van de bezwaarschriften en daarover besluiten nemen.

[2] Independentisme is een verkeerde vorm van onafhankelijkheid of zelfstandigheid.

[3] Sektarisch, is ketters, dat is afwijkend van de rechtzinnige leer.

[4] Vanwege de ontstane situatie in de gemeente van Groningen Zuid was de Generale Synode van 1964-1965 van oordeel dat de kerkenraad gerechtigd was zijn “eigen verantwoordelijkheid” te betrachten tegenover de grote Herder der schapen om zonder de hulp van de genabuurde kerk over gaan tot schorsing van de eigen predikant, Ds. A. van der Ziel.
De GS sprak uit dat deze schorsing niet onrechtmatig was, hoewel niet in overeenstemming met de letter van art. 79 KO.
De bescherming van de kudde is het doel van de KO.
Zie het artikel ‘Schorsen van de predikant in “eigen verantwoordelijkheid door de kerkenraad”‘ op deze website.

image_pdfimage_print