Is uw zonde vergeven?

Vandaag aflevering 27 in de rubriek ‘Genade geneest’.

 


 

Wie zijn zonde kent, echt kent, en erkent en haar ook belijdt, oprecht belijdt (want dat kan niet anders, schulderkentenis en schuldbelijdenis horen bijeen) die is een gelukkig mens.

Een gelukkig mens, ja, want op eerlijk en hartelijk gemeende schuldbelijdenis volgt wis en zeker ook schuldvergeving.

Schuldvergeving. Als Nathan Davids ogen voor zijn zonde geopend heeft (en het was geen geringe zonde) en als David dan belijdt met een verslagen hart: ik heb gezondigd tegen de Heere, dan hoort hij meteen, ja werkelijk meteen, het woord van God uit Nathans mond: de Heere heeft uw zonde van u weggenomen. De Heere denkt er niet over of Hij het zal doen of niet doen. Hij, de genadige en barmhartige God doet het. Hij doet het omwille van Zijn Naam, omwille van Zijn Zoon, daarom, daarom durft David ook na zijn schulderkentenis en schuldbelijdenis te jubelen van schuldvergeving: ‘U vergaf de schuld van mijn zonde’. Hij durft en mag dat zeggen, omdat Hij God op Zijn Woord gelooft.

Schuldvergeving, dat is de vrucht van schuldbelijdenis. Als u op de vraag: belijdt u uw zonde? eerlijk kunt antwoorden: ja, dat doe ik, dan kan op de vraag: is uw zonde u vergeven, worden geantwoord: ja, dat is ze. Niet omdat wij de zonde gering achten. Ook als we door het geloof overtuigd zijn, dat onze zonde vergeven is, dan zullen we er nog lang genoeg last van hebben en er in het hart leed over dragen, dat wij zo iets de Heere, die trouwe lieve en liefdevolle Heere hebben aangedaan. Maar zo is nu eenmaal Gods genadig en wondervol bestel, dat Hij onze zonde vergeven en vergeten wil, als wij ze aan Hem bekend maken, dat Hij ze wil bedekken, als wij zelf ze gaan ontdekken, dat Hij er in Zijn liefde over zwijgen wil, als wij er belijdenis van doen.

Als vrucht van schuldbelijdenis vergeeft God, om Christus’ wil.

Hij bedekt ze onder het offerbloed van Zijn eniggeboren Zoon, Die de zonde wegdroeg. Om Zijnentwil rekent de Heere onze zonde ons niet toe.

Wij zouden zeggen en moeten het toch in verwondering ook inderdaad zeggen, hoe is het mogelijk! Wat moet Gods trouw toch hemelhoog zijn om zo te doen om mij, die zo gruwelijk misdaan heb, toch nog te vergeven. Hoe schoon schittert hier de barmhartigheid des Heeren. Hoe klaar treedt Gods liefde hier in het licht. In plaats van ons te laten boeten, de bange gevolgen van de zonde ons te laten voelen, de bittere vrucht ervan ons te laten eten, wordt de last van onze schuld door God Zelf van onze schouders afgelicht en geladen op die van Zijn Zoon Jezus Christus. En wij zijn vrij, bevrijd van deze zware last.

Als het Woord van Gods genade, dat is het Woord der bevrijding tot u komt, moet u niet zeggen: ik wou dat ik het geloven kon en mocht, dat mij mijn zonden vergeven zijn, ik wilde maar dat ik zeker wist, of dit waar is, of: ik hoop nu maar dat het ook zo is, maar zegt er toch hartelijk amen op: Gij vergeeft!

Tot ware boetvaardigen zegt de Heere nog altijd: al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol, dat betekent, ze zullen volkomen worden weggedaan, dat er niets, maar dan ook niets van blijft hangen.

Heeft God ons niet Zijn Zoon gezonden, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt? In en door Hem is de schuldvergeving mogelijk en werkelijk gemaakt, is de zonde van ons weggenomen, zonder dat Gods recht gekrenkt werd. Niet wij wierpen onze zonde van onze schouders af , Hij nam ze van ons.

Gelooft u dat? Waarom zou u niet!

Er heerst helaas onder Gods volk nog zoveel onzekerheid, ook wat betreft de vergeving der zonde. En dat maakt het leven vaak donker en de gedachte aan het sterven vaak angstig.

Is dat met u, die dit leest, misschien ook het geval? Zo ja, is dan uw schuldbesef wel oprecht, is uw belijdenis van schuld wel uit uw hart opgeweld. Schort het daar misschien ook aan?

De Heere zegt het u: wie zijn zonde belijdt, zal vergeving krijgen. Wat wilt u nog meer?

Gelukkig de mens die door Gods Geest geleerd, van schulderkentenis via schuldbelijdenis tot schuldvergeving komt.

image_pdfimage_print