Het concilie van Nicea

Vandaag deel 4 uit de serie ‘kerkgeschiedenis voor de jeugd’.


Door: E.T. Smith-Teunis

 

Concilie van Nicea
Er vindt nog een belangrijke gebeurtenis voor de kerk plaats tijdens het leven van Constantijn.

Alexandrië ligt in Egypte. Daar woont ouderling Arius. Hij zegt dat Jezus een mens is en geen God. Bisschop Alexander begrijpt hoe gevaarlijk deze leer is, want als Jezus geen God is, wie moet ons dan verlossen van de zonde? Er zou geen enkel mens zalig kunnen worden! Juist doordat Christus God èn mens is, kon Hij de schuld van de zonde betalen.

Arius krijgt veel aanhang. Eerst alleen in Alexandrië, maar later in heel het oosten van het Romeinse Rijk. De kerk wordt verdeeld. De strijd voor of tegen de leer van Arius wordt zelfs zo erg dat het ook Constantijns aandacht trekt. Constantijn wil vrede in zijn rijk en in de kerk. Hij probeert de ruzie eerst te sussen, maar merkt al snel dat het niet om een gewone ruzie gaat. Daarom roept hij in het jaar 325 een concilie in Nicea bijeen. Een concilie is een kerkelijke vergadering. Wij zouden zeggen, een synode.

Op het concilie van Nicea komen zo’n 600 mensen, waarvan ruim 300 bisschoppen. Bisschop Alexander neemt  diaken Athanasius mee die veel van de Bijbel weet.

Gelukkig besluit het concilie dat de leer van Arius in strijd is met de bijbel. De kerk houdt vast aan het geloof dat Jezus ook God is.

Het concilie van Nicea schrijft een verklaring. Deze verklaring moeten alle bisschoppen ondertekenen. Omdat Arius dat niet doet wordt hij verbannen. Al zijn boeken worden verbrand en wie ze toch verkoopt of verspreid zal gedood worden.

Toch is de strijd nog niet afgelopen. Alles op alles wordt gezet om Athanasius door leugens bij de keizer verdacht te maken. Dat lukt, want Arius mag terugkomen en weer preken. Nu wordt Athanasius verbannen. Het lijkt nu of Arius toch gewonnen heeft. Maar de Here is koning van Zijn kerk. Op de dag dat Arius voor het eerst weer zal preken sterft hij plotseling.

Belijdenissen voor de kerk van de Here
Door deze kerkstrijd hebben we twee mooie belijdenisgeschriften. De geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius. Zoek ze maar eens op achter in je bijbel. Als je ze leest dan zie je waar de strijd tussen Athanasius en Arius over ging.

De Here heeft Constantijn willen gebruiken om Zijn kerk ruimte te geven. Het Romeinse Rijk is niet langer een rijk, waar de christenen moeten vrezen voor hun leven. Het is een christelijk rijk geworden. Keizer Constantijn is de eerste christelijke keizer.

Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God, Lucas 18:27.