Gelijk – Ongelijk

Door: C.A. Teunis

 

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
en de slagregen viel neer en de waterstromen kamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.

En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;
en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.  

Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van Zijn onderricht,
want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. 

Mattheüs 7:24-29 

 

Twee huizen
Dezelfde bovenbouw, maar tweeërlei grondslag.
Als men er aan voor bij wandelt, kan men dit niet zien: hier is het fundament goed, en daar verkeerd.
Alleen de bovenbouw wordt maar gezien. Zeker, er mogen zich al eens scheuren voordoen, die een slecht fundament doen vermoeden. Men kan deze stoppen, en alles weer overpleisteren.

 

Twee kerkmensen
Men kan zo, op het oog niet constateren: het geloof van de één is geworteld en gegrond in de liefde van Christus; en dat van de ander heeft geen fundament.
Alleen de bovenbouw wordt gezien.
In het uiterlijk, het zichtbare, lijken ze nogal op elkaar.

Als voor allebei dezelfde storm komt, wordt het ondergrondse verschil openbaar.

De storm van de tegenslagen komt en iedereen die niet op de Steenrots Jezus Christus is gegrond, begint te wankelen.
Blijven de tegenslagen aanhouden, vaak vallen ze af; zij hadden het fundament van hun zaligheid buiten Christus gesteld.

Terwijl degenen die op Jezus Christus gebouwd hebben, dan juist de vastheid van hun gebouw merken.

 

Eén stevig fundament
Eens komt de grote stormwind van het gericht van God.
Dan zal het zeker openbaar worden hoe uw huis nu staat.
Of het alleen de mooie bovenbouw was, of ook diepte van fundament had.

image_pdfimage_print