Elke beslissing komt van de Here

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van S. Greijdanus.[1]


Het lot wordt in de schoot geworpen,
maar elke beslissing daardoor komt van de Here ~ Spreuken 16:33

 

Wonderlijk zijn soms de wegen van de Here, waarlangs Hij Zijn raad uitvoert, en Zich bekend maakte, of de Zijnen tot Zich leidt. Een aantal ezelinnen raken zoek. Het is, opdat Saul tot koning over Israël gezalfd zal worden (1 Sam. 9,10). Benden uit Syrië komen in Israël, en brengen een kleine jonge dochter uit Israëls land als gevangene naar hun land. Op die manier moest de melaatse Naäman erachter komen, dat er in Israël een profeet van de Here was, en dat hij door Israëls God van zijn ziekte genezen kon worden (2 Kon. 5).

In één van zijn brieven maakte een evangelist in Indonesië melding van een bijzondere wijze, waarop heidenen tot de eerste bekendheid met het Evangelie mochten komen. Hij schreef daarover het volgende: “In de volgende maand zullen er D.V. elf volwassenen en enkele kinderen gedoopt worden. Onder die elf zijn twee broeders, die door een half afgescheurd krantje, dat als pakpapier in een pandhuis kwam, voor het eerst met het Evangelie kennis maakten. Een van hen is daar bediende. Hij las het stukje krant, nam het mee naar huis en liet het zijn jongere broer lezen. Op dat stukje stond gelukkig het adres van onze helper Stefanoes. Die zochten ze op en vroegen hem om nader onderwijs. Ze kwamen daarna geregeld in de godsdienstoefeningen en op de catechisatie, en hebben nu om de doop gevraagd. En deze twee zijn onder deze elf niet de enigen, die door middel van het evangelisatiewerk getrokken zijn tot nader onderzoek. Aan de doop-kandidaten vraag ik altijd, op welke wijze men voor het eerst met het Christendom heeft kennis gemaakt. Bij ongeveer één derde gedeelte is die eerste kennismaking te danken aan Bijbel- en krantverspreiding.”

Want wie veracht de dag van de kleine dingen? (Zach. 4:10)

 

[1] De Schriftoverdenkingen van S. Greijdanus zijn genomen uit: S. Greijdanus, Schriftoverdenkingen (Kampen: J.H. Kok NV, z.j.). De overdenkingen zijn taalkundig gemoderniseerd, ook zijn soms tussenkopjes toegevoegd of zijn gedateerde stukken aangepast.

image_pdfimage_print