Chiliasme

Christenen zien met verlangen uit naar de dag dat hun Here Jezus Christus terug zal komen. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis is dit verlangen bijvoorbeeld als volgt verwoord: “Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus onze Here” (Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 37).

 

Rond de leer van “de laatste dingen” zijn in de kerkgeschiedenis allerlei dwalingen opgekomen. Eén van deze dwalingen is het zogenaamde ‘chiliasme’ of ‘millennialisme’. Dit chiliasme doet zich voor in allerlei varianten, maar kenmerkend is in ieder geval de verwachting dat er een duizendjarig rijk op aarde zal komen waarin de satan zal worden gebonden en Christus met de gelovigen zal regeren (met een beroep op vooral Openbaring 20:1-10).

 

Een broeder uit de kerken wees ons erop prof. dr. L. Doekes (1913-1997) een aantal artikelen heeft geschreven over het chiliasme.[1] Op deze website plaatsen we deze vijf artikelen van prof. Doekes.

 

[1] L. Doekes, Een heilige natie (Kampen: Copiëerinrichting Van den Berg, 1980): p. 180 e.v.. Het hoofdstuk in dit boek is eerder gepubliceerd als artikelenserie in De Reformatie, jaargang 52 (1976-1977), pp. 485-487; 501-503; 517-519; 549-551; 565-568.

image_pdfimage_print