Deputatenbericht (4)

Door: J. Bos   Bijna aan het eind van ons vorige artikel gaven we de volgende citaten uit de rapportage van het deputaatschap EGB aan de synode van de GKN: ‘(…) op 2 september hebben de beide deputaatschappen weer verder kunnen spreken. Bij dit vervolg hebben deputaten elkaar ook gevonden in de geestelijke gezindheid als […]

Meer lezen

Deputatenbericht (3)

Door: J. Bos   Zoals vermeld, bevat de rapportage van het deputaatschap EGB aan de synode van de GKN een Bijlage 1, met de titel ‘Vertrekpunt’ (Acta, p. 11-13). In het bericht dat eind april 2021 door de deputaatschappen ACOBB van DGK en EGB van de GKN is gepubliceerd, wordt uit die bijlage geciteerd. Het […]

Meer lezen

Deputatenbericht (2)

Door: J. Bos   Eind april 2021 is door de deputaatschappen ACOBB van DGK en EGB van de GKN een gezamenlijk bericht gepubliceerd, waarin de deputaten verslag doen van de voortgang van hun werkzaamheden.[1] Naar aanleiding daarvan zijn we begonnen met het schrijven van een serie artikelen waarin we aandacht willen besteden aan dat bericht. […]

Meer lezen

Deputatenbericht (1)

Door: J. Bos   In enkele series artikelen die vanaf begin december 2017 tot eind november 2019 op deze website zijn gepubliceerd, hebben we aangetoond dat het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) principieel van koers is veranderd (via de zogenaamde ‘katholieke afslag’) en hebben we deze koerswijziging gemotiveerd afgewezen als zijnde in strijd […]

Meer lezen

Vragen naar de ware kerk …

Door: J. Bos   In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is de afgelopen jaren sprake van ‘verontrusting’ over kerkelijke ontwikkelingen. Op zich terecht houdt bijvoorbeeld ‘de vrouw in het ambt’ verontruste leden van de GKv momenteel erg bezig. Toch willen wij erop wijzen dat al decennia geleden een ingrijpende verschuiving heeft plaatsgevonden in de GKv: […]

Meer lezen

image_pdfimage_print