Vragen naar de ware kerk …

Door: J. Bos   In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is de afgelopen jaren sprake van ‘verontrusting’ over kerkelijke ontwikkelingen. Op zich terecht houdt bijvoorbeeld ‘de vrouw in het ambt’ verontruste leden van de GKv momenteel erg bezig. Toch willen wij erop wijzen dat al decennia geleden een ingrijpende verschuiving heeft plaatsgevonden in de GKv: […]

Meer lezen

Pluriformiteit in praktijk

Door: M.R. Vermeer   De afgelopen jaren zijn De Gereformeerde Kerken (hersteld) veranderd. Op deze website willen wij op gepaste momenten bij deze ontwikkelingen stilstaan. Als appel richting hen met wie wij tot voor kort kerkelijk verbonden waren, tegelijk als waarschuwing ook voor onszelf. In meerdere artikelen op deze website is reeds gewezen op de […]

Meer lezen

Gespreksdocument (10, slot)

Door: J. Bos   De volgende samenvattende en aanvullende notities vormen het slot van deze serie artikelen naar aanleiding van het gespreksdocument van het DGK-deputaatschap ACOBB over ‘de katholiciteit van de kerk’. 1. In de artikelenserie ‘Groeiende verandering’ hebben we geconstateerd dat door het kerkverband van DGK het uitgangspunt van beleid is verlegd van de […]

Meer lezen

Gespreksdocument (9)

Door: J. Bos   In het voorgaande artikel hebben we laten zien hoe het gespreksdocument van het DGK-deputaatschap ACOBB een brugfunctie vervulde tussen DGK en de GKN.[1] Voor de deputaatschappen van beide kanten bevatte dit document de juiste ingrediënten om tot een akkoord te kunnen komen. Heel veel moeite zal dat niet hebben gekost. Als […]

Meer lezen

Gespreksdocument (8)

Door: J. Bos   Op 7 april 2018 heeft de GS Lansingerland ingestemd met de inhoud van het gespreksdocument van het DGK-deputaatschap ACOBB over de katholiciteit van de kerk: Eveneens is er overeenstemming over de in het deputatenrapport verwoorde visie op de katholiciteit van de kerk. (Acta, pag. 12). Het gespreksdocument diende als uitgangspunt bij […]

Meer lezen

image_pdfimage_print