Het geloof- hoe houdt het stand?

Vandaag aflevering 54 in de rubriek ‘Genade geneest’. We komen nu aan het einde van de rubriek ‘Genade geneest’, dus dit is de laatste aflevering.     Het geloof in de beloften van God, ik kan ook zeggen, in de gekruisigde en opgestane Heiland, is onmisbaar tot zaligheid. Het wordt in ons hart gewerkt door […]

Lees meer

Het geloof- van waar?

Vandaag aflevering 53 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Door genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft […]

Lees meer

Blijft in Mij, zoals Ik in u

Vandaag aflevering 52 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Als de Heiland tot de Zijnen zegt: blijft in Mij, dan voegt Hij er meteen aan toe: zoals Ik in u. Aan de eis om in Hem te blijven, verbindt Hij Zijn beloften. Zoals wij het trouwens gedurig in de Schrift vinden: belofte en eis, […]

Lees meer

Volharding van de heiligen

Vandaag aflevering 51 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Wij allen geloven met het hart en belijden met de mond de volharding van de heiligen. De volharding van de heiligen. Het is ons tot rijke troost, dat God ons in Zijn Woord deze waarheid heeft bekend gemaakt. Een waarheid, die, hoewel niet uitsluitend, maar […]

Lees meer

Persoonlijke gave

Vandaag aflevering 50 in de rubriek ‘Genade geneest’.     De Heilige Geest werd gegeven aan de kerk. We lezen in het Pinksterverhaal dat het gehele huis, waar de discipelen vergaderd waren, vervuld werd van het geluid als van een sterke windvlaag. En tevens wordt daar gezegd, dat het (nl. het verschijnsel van vurige tongen, […]

Lees meer

image_pdfimage_print