Gebod of gebed? (8, slot)

Als afsluiting van zijn artikelenserie geeft prof. Schilder nog een samenvatting, welke wij hier verkort weergeven (met verwijzing naar de artikelen op deze website). Gedurende enige weken hebben wij bijzondere aandacht besteed aan de woorden van Joh. 17:20, 21. Veelvoorkomende misverstanden trachtten wij weg te nemen en de weg tot schriftuurlijk verstand te openen. Het […]

Lees meer

Gebod of gebed? (7)

Onderstaand het voorlaatste gedeelte van de artikelenserie van prof. H.J. Schilder over ‘opdat zij allen één zijn’. Destijds geschreven rond de kerstdagen en in het taalkleed van zijn tijd, maar als ‘toepassing’ nog altijd waardevol. Kerstfeest, kerkeenheid en wereldgeloof In deze dagen op en om 25 en 26 december komt er nogal eens een extra […]

Lees meer

Gebod of gebed? (6)

In onderstaand artikel gaat prof. H.J. Schilder verder erop in dat Christus in Joh. 17:21 pleit op de eenheid van de kerk. Christus’ pleit op de (zichtbare) eenheid “…Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn”. Het waren deze woorden uit Christus’ […]

Lees meer

Gebod of gebed? (5)

In onderstaand artikel (in de vervolgserie van prof. H.J. Schilder) wordt dieper erop ingegaan wat de zinsnede “gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U” (Joh. 17:21) inhoudt. Niet slechts een pleit voor, doch ook een pleit op het een-zijn. De vorige maal herinnerden wij eraan dat wij ons door de Vader bewaard moeten […]

Lees meer

Gebod of gebed? (4)

In het voorgaande artikel van prof. H.J. Schilder werd erbij stilgestaan wat de tekst ‘Opdat zij allen één zijn’ niet inhoudt. Onderstaand dan een uitleg wat deze tekst wél inhoudt. Geen gebed om “de eenheid”, doch een pleit voor het een-zijn. De vraag, of het gebed des Heeren in Johannes 17 vs. 20 en 21 […]

Lees meer

image_pdfimage_print