De zekerheid van het geloof (4, slot)

Door: M.R. Vermeer   De geloofszekerheid volgt uit het directe geloof in Gods beloften en wordt niet bereikt via de ‘kenmerken’. Nu wordt soms wel gedacht dat de Dordtse Leerregels hierin toch een andere weg wijzen. In de Dordtse Leerregels hoofdstuk I, art. 12 staat immers dat gelovigen zekerheid ontvangen “wanneer zij met een geestelijke […]

Meer lezen

De zekerheid van het geloof (3)

Door: M.R. Vermeer   Wat is geloof? Behoort de zekerheid tot het wezen van het geloof? Hoe bereikt een gelovige zekerheid in zijn of haar leven? We willen hierbij stilstaan aan de hand van de Heidelbergse Catechismus.   Geloof is zekerheid In de Heidelbergse Catechismus zondag 7, v&a 21 wordt het volgende beleden over een […]

Meer lezen

De zekerheid van het geloof (2)

Door: M.R. Vermeer   Het voorgaande artikel werd afgesloten met de opmerking dat in de Nadere Reformatie en het Puritanisme niet langer werd uitgegaan van het directe geloof in Gods beloften. Hoe heeft deze ‘beweging’ zich verder ontwikkeld?   Zekerheid wordt een probleem In de Nadere Reformatie en het Puritanisme is steeds meer nadruk gelegd […]

Meer lezen

De zekerheid van het geloof (1)

Door: M.R. Vermeer   De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) zijn de afgelopen decennia ingrijpend veranderd – we hoeven hierbij slechts te denken aan besluiten die begin deze eeuw zijn genomen inzake de zondagsrust, tolerantie van Schriftkritiek en een onschriftuurlijk Liedboek, of ook aan de ‘vrouw in het ambt’ en de ‘nieuwe hermeneutiek’. Wat is er […]

Meer lezen

image_pdfimage_print