Weest dankbaar

In verband met de ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ onderstaande overdenking van de hand van ds. M. Janssens.[1] Is daar reden voor? Is het vaak niet te veel gevraagd om dankbaar te zijn? En nog wel zoals Paulus ergens zegt: dankt God in alles? In alles nog wel. Wij hebben als kerk van de Here […]

Lees meer

Route du Soleil

De vakantietijd is aangebroken – velen van ons reizen naar een vakantieoord, voor een periode van rust en ontspanning. Onderstaand een toespraak van prof. C. Trimp voor theologische studenten, gehouden voorafgaand aan de vakantieperiode. Een boodschap die o.i. voor ons allen van belang is: om juist tijdens de vakantie stil te staan bij Gods weg […]

Lees meer

Globalisme

Door: M.R. Vermeer   De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn inmiddels weer achter de rug. Verkiezingen die gehouden werden tijdens de coronapandemie.   Kerk en politiek Onder gereformeerde christenen kunnen soms afwijkende politieke keuzes worden gemaakt en kan verschillend worden gedacht over maatschappelijke ontwikkelingen. Moet je bijvoorbeeld wel of niet een stem uitbrengen tijdens politieke verkiezingen […]

Lees meer

Orgaandonatie (2, slot)

Door: M.R. Vermeer   Orgaandonatie – een actueel onderwerp, zoals we zagen in het voorgaande artikel. Dan nu een aantal argumenten die vóór of tegen orgaandonatie pleiten. Maar vooraf dit: als christen dienen we ook deze zaak te benaderen vanuit de geboden van de Here. In Prediker 12 wordt als slotsom van alles gegeven, nadat […]

Lees meer

Orgaandonatie (1)

Door: M.R. Vermeer   Op de slotavond van het verenigingsseizoen 2019/2020 van De Gereformeerde Kerk Mariënberg e.o. zouden een inleiding en bespreking worden gehouden over het onderwerp ‘orgaandonatie’. Nu vanwege het coronavirus deze avond niet kon doorgaan, is het goed om op deze website aan dit onderwerp enige aandacht te schenken. Dit is immers een […]

Lees meer

image_pdfimage_print