Werelddiaconaat (3)

Door: J. Bos   De vorige keer hebben we gezien hoe ‘algemeen-christelijke’ organisaties zich hebben geconformeerd aan de ‘humanistische’ identiteit van de vereniging Partos, direct zelf als lid en/of indirect als onderdeel van Prisma. Zoals gezegd willen we nu een tweetal koersbepalende leidraden voor het handelen van Partos en haar leden bekijken. We splitsen het […]

Lees meer

Werelddiaconaat (2)

Door: J. Bos   De vorige keer hebben we gezien dat de vereniging Prisma op haar website meldt dat ze actief deelneemt aan diverse netwerken. Het eerste netwerk dat wordt genoemd is de belangenvereniging voor ontwikkelingssamenwerking Partos. We bekijken deze vereniging wat nader. Van het in 2004 met 60 leden begonnen Partos zijn inmiddels 106 […]

Lees meer

Werelddiaconaat (1)

Door: J. Bos   Sinds kort staat op deze website een passage uit het boek ‘Liquidatie der reformatie’ van dr. C. van der Waal[1]. Daarin wordt de antithese tussen de Schriftuurlijke leer betreffende het diaconaat en de opvattingen van de oecumenische beweging daarover duidelijk aangewezen. Het verdient aanbeveling dit (nogmaals) te lezen en ter harte […]

Lees meer

Kerk en liefdadigheid

Is er een taak van kerk en diaconie met betrekking tot ‘liefdadigheid’ (in de zin van niet-kerkelijke humanitaire hulp, bijv. bij natuurrampen)?  In onderstaande gedeelte uit een boek van ds. C. van der Waal[1] worden een aantal lijnen aangewezen, met een duidelijke conclusie aan het einde. -MV Diakonia Men spreekt vandaag van een werelddiaconaat. En […]

Lees meer

Weest dankbaar

In verband met de ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ onderstaande overdenking van de hand van ds. M. Janssens.[1] Is daar reden voor? Is het vaak niet te veel gevraagd om dankbaar te zijn? En nog wel zoals Paulus ergens zegt: dankt God in alles? In alles nog wel. Wij hebben als kerk van de Here […]

Lees meer

image_pdfimage_print