‘Antithese of synthese?’ (3)

Samenvatting door: J. Bos (De volgende paragraaf nemen we vrijwel geheel over, vanwege de ons inziens extra actuele betekenis ervan.) Vlucht voor reformatie. ‘Tegenover het liberale modernisme, dat alom de kerken indrong, verhief zich gelukkig nog menige stem, in Duitsland (…), Zwitserland (…), Schotland (…), Nederland (het Reveil, de Afscheiding), en elders. Toch heeft helaas […]

Lees meer

‘Antithese of synthese?’ (2)

Samenvatting door: J. Bos   Hoofdstuk II De wortels van de oecumenische beweging In het voor-leden ligt het heden. ‘Wanneer we over de huidige oecumenische beweging willen gaan spreken, met name zoals deze zich presenteert in de Wereldraad van Kerken, dan zal bedacht moeten worden, dat deze jonge beweging een historie heeft.’ (p. 15) ‘Drie […]

Lees meer

‘Antithese of synthese?’ (1)

Samenvatting door: J. Bos   Tot de belangrijkste boeken die in de vorige eeuw zijn verschenen, kan wat ons betreft ‘Antithese of synthese?’ van ds. C. van der Waal worden gerekend.[1][2] We hebben het al eerder diverse keren genoemd in voorgaande artikelen. In dat boek worden de fundamenten blootgelegd van de wereldwijde oecumenische beweging en […]

Lees meer

Werelddiaconaat (8, slot)

Door: J. Bos   Behalve aan Partos neemt de vereniging Prisma ook actief deel aan de netwerken WO=MEN en WCC EEA, en wordt er samengewerkt met het netwerk EU Cord. Om te laten zien waar deze organisaties voor staan, zetten we enkele gegevens op een rijtje, zoals die zijn te vinden op de respectievelijke websites. […]

Lees meer

Werelddiaconaat (7)

Door: J. Bos Eerst geven we een korte samenvatting van wat in de voorgaande artikelen aan de orde is geweest. Ongeveer twintig ‘algemeen-christelijke’ hulpverleningsorganisaties zijn lid van en/of betrokken bij de vereniging Prisma. Uit de gegevens op de website van Prisma kan worden opgemaakt dat deze vereniging zich inzet voor ‘een aan het huidige schema […]

Lees meer

image_pdfimage_print