Kerk en krant (8)

Door: J. Bos   Zoals we eerder schreven, heeft de synode van Amersfoort-West 1967 van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) de belijdenis aangaande de kerk gehandhaafd.[1] Op den duur hebben de kerken de juiste koers echter niet weten vast te houden, en hebben ze gaandeweg het gedachtegoed van het tegenovergestelde kamp overgenomen. Ook daarin speelde […]

Lees meer

Kerk en krant (7)

Door: J. Bos   We gaan weer verder met de geschiedenis van het Gereformeerd Gezinsblad, dat op 1 januari 1968 werd omgedoopt tot Nederlands Dagblad. In Eigentijds en eigenzinnig[1] wordt de bijzondere betrekking die de krant aanvankelijk had met de ware kerk en de Vrijmaking van 1944, als volgt samengevat: ‘Vrijgemaakten plaatsten de kerk in […]

Lees meer

Kerk en krant (6)

Door: J. Bos   De loop van het boek Eigentijds en eigenzinnig[1] volgend, zijn we toegekomen aan de ontstaansgeschiedenis van het Reformatorisch Dagblad. ‘In dezelfde periode waarin de redactie van het Gereformeerd Gezinsblad besloot om voortaan als Nederlands Dagblad verder te gaan, werden uit onvrede met de bestaande orthodox protestantse pers voorbereidingen getroffen om een krant […]

Lees meer

Kerk en krant (5)

Door: J. Bos   Ditmaal besteden we kort aandacht aan de aanloop naar de kerkscheuring in 1967. Van den Belt[1] geeft aan dat niet alle vrijgemaakten het eens waren met de koers van het Gereformeerd Gezinsblad. ‘(…) de betekenis van de Vrijmaking werd uiteenlopend getaxeerd. Die verschillen van inzicht tekenden zich in de loop van […]

Lees meer

Kerk en krant (4)

Door: J. Bos   Een thema waaraan P. Jongeling veel aandacht schonk in het Gereformeerd Gezinsblad, was de eindtijd. Hij volgde hierin prof. B. Holwerda na in diens vergelijking tussen mondiale ontwikkelingen en het Bijbelboek Openbaring. In het boek Eigentijds en eigenzinnig[1] wordt dit als volgt samengevat: ‘De stad Babylon stelde de valse kerk voor […]

Lees meer

image_pdfimage_print