‘Antithese of synthese?’ (4)

Samenvatting door: J. Bos   De Evangelische Alliantie. ‘Bovengeschetste vlucht voor reformatie èn noodlottige ontwikkelingsgang als gevolg daarvan, zien we sterk uitkomen bij de Evangelische Alliantie (Evangelical Alliance). (…) deze organisatie [werd] in 1846 te Londen (…) in het leven geroepen. (…) De bedoeling van deze federatie van evangelische protestanten was een samenbundeling der afzonderlijke […]

Lees meer

‘Antithese of synthese?’ (3)

Samenvatting door: J. Bos (De volgende paragraaf nemen we vrijwel geheel over, vanwege de ons inziens extra actuele betekenis ervan.) Vlucht voor reformatie. ‘Tegenover het liberale modernisme, dat alom de kerken indrong, verhief zich gelukkig nog menige stem, in Duitsland (…), Zwitserland (…), Schotland (…), Nederland (het Reveil, de Afscheiding), en elders. Toch heeft helaas […]

Lees meer

‘Antithese of synthese?’ (2)

Samenvatting door: J. Bos   Hoofdstuk II De wortels van de oecumenische beweging In het voor-leden ligt het heden. ‘Wanneer we over de huidige oecumenische beweging willen gaan spreken, met name zoals deze zich presenteert in de Wereldraad van Kerken, dan zal bedacht moeten worden, dat deze jonge beweging een historie heeft.’ (p. 15) ‘Drie […]

Lees meer

image_pdfimage_print