Deputatenbericht (6, slot)

Door: J. Bos   In het gezamenlijke bericht van de deputaatschappen ACOBB en EGB staat dat er ‘diverse onderwerpen (zoals de omgang met vroegere synodebesluiten, contacten met binnen- en buitenlandse kerken, stemrecht voor de zusters, regels preeklezen en liturgische zaken)’ zijn besproken. In dit laatste artikel van deze serie besteden we nog aandacht aan het […]

Meer lezen

Verbondsactiviteit

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. M.B van ’t Veer.[1] U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot,~ Hand. 3: 25a   Deze woorden openbaren de verbondslust van de Heere. Ze willen de diepste beweegreden ontdekken van de genaderoep, die komt tot een volk, dat […]

Meer lezen

De energie van het gebed

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. M.B van ’t Veer.[1] Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.~ Jak. 5: 16b   Het voorafgaande betoog eindigt Jakobus met een ‘algemene uitspraak’. Daarom behoeven we alle ondergeschikte kwesties, die bij deze tekst ter sprake komen, niet te behandelen: we letten nu alleen […]

Meer lezen

Deputatenbericht (5)

Door: J. Bos   In het ‘deputatenbericht’ wordt aangaande het proces van het plaatselijk verder uitspreken van de ‘scheuren en schorsingen met daarbij komende moeiten, pijn, verdriet en beschadigingen’ het volgende gemeld: Ook al is dit proces nog niet afgerond, toch menen deputaten, dat dit de landelijke erkenning en vereniging niet in de weg hoeft […]

Meer lezen

image_pdfimage_print