Het contact met de Christelijke Gereformeerden (1)

Hieronder het begin van een artikelenserie uit 1951 over het contact met de Christelijke Gereformeerden. In “De Reformatie” van 9 dec. 1950 is gepubliceerd de correspondentie, gevoerd tussen deputaten van de Gereformeerde kerken en deputaten van de Chr. Gereformeerde Kerken, alsmede een kort verslag van de gehouden mondelinge samensprekingen. De voornaamste punten die in correspondentie […]

Lees meer

Kerkelijke eenheid

Kerkelijke eenheid is ‘hot en happening’. De GKv en de NGK zijn inmiddels samengegaan, DGK en GKN zijn bijna verenigd en de ‘nieuwe vrijgemaakten’ (Urk, Vroomshoop…) hebben de blikrichting naar DGK/GKN en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).   Eenheid als credo Wat opvalt is dat van een principieel, echt fundamenteel verzet tegen deze ontwikkelingen niet […]

Lees meer

Opgewacht! (12)

Machteloze strategie Bij wat nu volgt komen we namelijk bekende uitdrukkingen tegen uit de vroegere strijdperiode. Er is sprake van vervolging, van de woestijn, van de vleugels van de grote arend, van het feit dat de vrouw wordt onderhouden in de woestijn. Uit de vorige periode (waar het eerste tafereel heenwees) is dit alles bekend. […]

Lees meer

Werelddiaconaat (8, slot)

Door: J. Bos   Behalve aan Partos neemt de vereniging Prisma ook actief deel aan de netwerken WO=MEN en WCC EEA, en wordt er samengewerkt met het netwerk EU Cord. Om te laten zien waar deze organisaties voor staan, zetten we enkele gegevens op een rijtje, zoals die zijn te vinden op de respectievelijke websites. […]

Lees meer

Opgewacht! (11)

III. Het derde tafereel. Aangepaste strategie We komen tot de spits van Openbaring 12. Voor de vijfde maal valt het woord ‘geworpen’. Daarbij wordt opzettelijk en bij herhaling de draak als de slang aangeduid. Het derde tafereel sluit regelrecht aan op het twééde. Het tweede liep op het derde uit en vroeg er als het […]

Lees meer

image_pdfimage_print