Opgewacht! (1)

Komende periode plaatsen we een serie artikelen over Openbaring 12, van de hand van ds. J.J. Arnold.[1] Komende in de wereld Er zit spanning in Openbaring 12. Drie taferelen worden erin getekend. Het eerste tafereel breekt zo af, dat men wel vragen moet: wat komt er nu? Het tweede tafereel breekt eveneens af op een […]

Lees meer

Kerk en liefdadigheid

Is er een taak van kerk en diaconie met betrekking tot ‘liefdadigheid’ (in de zin van niet-kerkelijke humanitaire hulp, bijv. bij natuurrampen)?  In onderstaande gedeelte uit een boek van ds. C. van der Waal[1] worden een aantal lijnen aangewezen, met een duidelijke conclusie aan het einde. -MV Diakonia Men spreekt vandaag van een werelddiaconaat. En […]

Lees meer

Kerk en krant (14, slot)

Door: J. Bos   In de vorige aflevering kwam naar voren dat volgens de Stichting Woord en Wereld de evangelische kringen en de gereformeerde gezindte groepen waren waartegen front moest worden gemaakt, terwijl het ND deze als bondgenoot wilde beschouwen tegen de secularisatie. De keus van het ND was ook van invloed op de houding […]

Lees meer

Kerk en krant (13)

Door: J. Bos   We gaan weer verder met het bespreken van de geschiedenis van het Nederlands Dagblad, zoals die is opgetekend in het boek Eigentijds en eigenzinnig[1]. ‘De toerusting van de lezer, die altijd belangrijk geweest was voor de krant, veranderde in de jaren tachtig. (…) Het aloude ideaal van leiding geven, dat een […]

Lees meer

De uitvoering van de finale

Onderstaand een Schriftoverdenking van ds. Francke over ‘de finale’, als vervolg op de voorgaande overdenking.[1] En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, […]

Lees meer

image_pdfimage_print