Augustinus, een kerkvader (2)

Vandaag deel 5 uit de serie ‘kerkgeschiedenis voor de jeugd’.


Door: E.T. Smith-Teunis

 

Bisschop van Hippo
Augustinus wordt eerst presbyter, (hulpprediker) hij moet de bisschop van Hippo helpen bij zijn werk. Een aantal jaar later in het jaar 396 wordt hij zelf bisschop van Hippo. Hij preekt veel in zijn eigen en in andere gemeenten. Daarnaast gaf hij ook persoonlijk onderwijs aan mensen, helpt mensen als ze het moeilijk hebben en schreef hij veel boeken.

Men heeft uitgerekend dat hij wel 250 boeken geschreven heeft.

Latere theologen zoals Luther en Calvijn, bestudeerden graag zijn boeken. Ook nu leest men ze nog steeds. Erg bekend is zijn boek, Confessions, (Belijdenissen). In dat boek schrijft hij over zijn eigen leven, wie hij was en het wonder van zijn redding. Eén van zijn bekendste uitspraken is: “Ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in God.” Dit mocht Augustinus ervaren.

Hij sterft in het jaar 430 als de stad Hippo belegerd wordt door de woeste vandalen. Hij mag nu Thuis bij Vader zijn!

 

Strijd tegen dwalingen
In zijn leven heeft hij ook moeten strijden tegen dwalingen. Het bekendst is zijn strijd met Pelagius. Pelagius was een Britse monnik die rond het jaar 400 in Rome is. In het schema hieronder staan een aantal dingen die Pelagius leerde en waartegen Augustinus moest strijden:

 

Pelagius Augustinus
Er is geen erfzonde. Mensen worden zonder zonde geboren. Als mensen zondigen doen ze dat doordat ze andere mensen na doen. Daar kiezen ze dan zelf voor. De Bijbel leert ons dat de zonde van Adam ons allemaal wordt toegerekend. Dat is erfzonde!
Het leven van Christus is een voorbeeld voor de mensen. Daarom kwam Hij ook naar de aarde. Wij moeten net zo leven als Hem. Christus komt naar de aarde om de mensen te redden van hun zonden. Alleen zo kan het weer goed komen tussen God en de mensen.
Mensen kunnen zelf hun genade verdienen. Alleen de genade van God kan ons redden van eeuwig verderf.

 

Wat een gevaarlijke leer was deze leer van Pelagius. Helaas geloofden veel mensen hem. De christelijke kerk komt in groot gevaar! De duivel wil er alles aan doen om de kerk kapot te maken.

Uiteindelijk komt er in 418 een concilie (synode) waar de leer van Pelagius behandeld wordt. Gelukkig wijst men zijn leer daar af en wordt Pelagius in de ban gedaan.

Helaas leeft de dwaling van Pelagius ook vandaag nog. Er zijn veel semi-peligianen. Semi betekent half. Deze mensen geloven dus een deel van de leer van Pelagius. Ze geloven dat de Heere en de mens samen werken om zalig te kunnen worden. In de roomse kerk vinden we nog veel van deze leer terug. Wij weten echter dat het anders is. Alleen door genade kunnen wij zalig worden! Zal je dat nooit vergeten? Wij hebben de Heere Jezus elke dag nodig!

 

Augustinus is een groot kerkvader geworden. Eerst was hij bekend om zijn goddeloze leven. De Heere bekeerde hem echter. Nu werd hij een groot strijder voor de kerk.

Door de vele boeken die Augustinus schreef, heeft hij aan de kerk een grote rijkdom achter gelaten. Ook nu nog kun je deze boeken lezen. Veel zijn er zelfs in het Nederlands vertaald.