Amos: introductie

Op één van de mannenverenigingen van De Gereformeerde Kerken is afgelopen seizoen het boek Amos besproken. Een aantal inleidingen worden ook beschikbaar gesteld via deze website. Deze inleidingen betreffen: (a) Amos 3 en 4, (b) Amos 7:1 – 8:4 en (c) Amos 8:5 – 9:15, waarmee belangrijke delen van het boek zijn behandeld. We hopen dat deze inleidingen voor de lezers van deze website een aanzet zullen zijn het boek Amos zelf, in zijn geheel, te bestuderen!

 

In dit artikel wordt kort stilgestaan bij een aantal aspecten van het boek Amos als geheel.

 

  1. Historische achtergrond

De profeet Amos leefde in de eerste helft van de 8e eeuw tijdens de regering van Jerobeam II (793-753 v. Chr.). In de dagen van Amos was er sprake van grote rijkdom en voorspoed. In Samaria had was een rijke bovenlaag van de bevolking, die echter de armen onderdrukte en misbruik maakt van de rijkdom.

 

Amos profeteerde in het Noordrijk, maar was afkomstig uit Tekoa, gelegen in Judea. Hij was geen profeet en geen profetenzoon, maar de HEERE haalde hem achter de kudde vandaan om te profeteren (Amos 7:15)!

 

De boodschap van Amos heeft niet geleid tot bekering bij het volk Israël. In 722 v. Chr. zijn de Israëlieten door de Assyriërs weggevoerd en kwam zo een einde aan het tienstammenrijk.

 

  1. Opbouw

Het boek Amos valt in drie hoofddelen uiteen: (a) Amos 1:3 – 2:16 met oordeelsprofetieën over verschillende volken, (b) Amos 3:1 – 6:14 met profetieën over Israël en Juda, en (c) Amos 8:4 – 9:15 met visioenen van Amos en een boodschap van oordeel en herstel. In onderstaand overzicht wordt een structuur van het boek Amos voorgesteld.

Afbeeling5

 

  1. Boodschap

De boodschap van Amos kan niet beperkt worden tot ‘sociale gerechtigheid’. De onderdrukking van de armen kwam voort uit een valse eredienst: afgoderij was gewoon geworden in Amos’ dagen (zie bij. Amos 5:5). Geloof en werken gaan samen, of zijn er niet!

 

Toch zal een rest behouden worden; aan het slot van Amos klinkt een boodschap van hoop in Christus Jezus onze Heere (Amos 9:11-15).

image_pdfimage_print