Acht geven op het Woord

Vandaag aflevering 2 in de rubriek ‘Genade geneest’.

 


 

Met het ons gegeven Woord van God zijn wij onuitsprekelijk rijk. Maar die rijkdom mogen wij niet in een zweetdoek begraven. Wij moeten er mee aan het werk. Het Woord, dat wij door Gods genade mogen bezitten, roept ons op tot ingespannen arbeid. U bent met dat Woord rijk, ja, zeker, maar er is een ‘maar’ bij: alleen dan als u in geloof dat Woord aanvaardt, en er recht gebruik van maakt.

Nee, dat Woord is geen mechanisme, dat u naar believen aanwenden kunt, als u het er de tijd voor acht. Zo doet u met de verlichting in huis. Als het begint te donkeren, draait u de knop maar om, en uw kamer is verlicht. En als het niet meer nodig is, draait u het licht weer uit.

Zo echter staat het niet met het Woord van de Heere, dat in de Bijbel vóór ons ligt. Om de rijkdom daarvan te genieten, wordt u opgeroepen tot ingespannen en voortdurende werkzaamheid.

U doet wel, zegt Paulus ergens, dat u op dat Woord acht geeft als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats. Wanneer de apostel dat zegt, is dat maar niet een welgemeende raad, een hartelijk advies, dat hij u geeft, in deze zin: het zou te wensen zijn en u zou er goed aan doen als u uw aandacht op dat Woord zou gaan richten. Nee, het is veeleer een apostolisch, dat is, een in de Naam van de Heere gegeven bevel om het te doen, en tegelijk het aanwijzen van de weg, waarlangs u de rijkdom van het Woord bereiken kunt. Hier wordt uw roeping u voorgehouden. Het Woord van de Heere moet ernstig, biddend en volhardend worden onderzocht.

Dat u daarop acht geeft. En dat acht geven duidt op een zware arbeid, een ingespannen bezigheid. Het wil zeggen, dat u met heel uw ziel u op dat Woord en de kennis daarvan zult toeleggen, dat u het aangrijpt, het met heel uw hart begeert te verstaan, en het licht van dat Woord over het hele leven in al zijn verhoudingen en zijden begeert te zien. Hoe dat Woord oordeelt over vreugde en droefheid, leven en dood, arbeid en vrije tijd, gezondheid en ziekte, economische en politieke vraagstukken, opvoeding van en onderwijs aan onze kinderen, het leven van de volken en de roeping van de overheid, ja, kortom, over alles.

Er zijn heel wat mensen, die geen licht zien. Die als het ware als blinden in duisternis voortleven. Die hun weg in de verwarring van de tijden niet weten te vinden. Die onwennig in het volle bruisende mensenleven staan met zijn verwikkelingen en problemen. Die in tegenheid, in ziekte een onrustig hart hebben.

Waar zou dat aan liggen? Hoe komt dat? Zou het ook kunnen zijn, dat wij te weinig denken aan de vermaning om acht te geven op het Woord en daarom wat dat Woord zegt niet betrachten? Dat wij te weinig over dat Woord gebogen liggen en niet er moeite voor doen het licht er van op te vangen? Kost het ons misschien te veel inspanning? Ontbreekt ons misschien de lust daartoe? Lezen we liever een licht verteerbaar boek, een wat men dan noemt interessant dagblad, een boeiende roman? Liever dat dan onze geest gedurig bezig te houden met het Woord van God? Of is dat mogelijk een lastige plicht en niet een hart-sterkende bezigheid? Leest u graag een dagblad, dat al wat er geschiedt legt onder de schijnwerper van het Woord van God?

U doet wel, dat u op het Woord acht hebt. Dan hebt u uitzicht. Ook als alles in verwarring schijnt te zijn. Bij gelovig, biddend en volhardend bezig zijn met het Woord van God, komt er licht in ons hart en leven.

Laten wij toch niet zeggen: het is mij te moeilijk, ik begrijp het niet. Is het soms nodig dat u alles verstaat? Maar afgezien daarvan: velen vatten hun taak ten aanzien van dat Woord vaak veel te gemakkelijk op. Wij gaan vaak zo oppervlakkig en onachtzaam met dat Woord om. Slechts als wij het zo onderzoeken, er in graven als naar verborgen schatten, dan gaat het licht ons in de duisternis op. In elke concrete situatie van het leven wijst u het Woord de weg. Als u het Woord maar wilt leren kennen.

Het licht van het Woord schijnt wel, maar als u het niet wilt toelaten in uw hart, wat baat het u dan? Misschien is uw weg wel moeilijk en zwaar, maar als u acht geeft op het Woord, donker nooit.

Uw rijkdom met het Woord is groot, uw acht geven op het Woord werkt zegen. Daarom, altijd terug naar het Woord.