Route du Soleil

De vakantietijd is aangebroken – velen van ons reizen naar een vakantieoord, voor een periode van rust en ontspanning. Onderstaand een toespraak van prof. C. Trimp voor theologische studenten, gehouden voorafgaand aan de vakantieperiode. Een boodschap die o.i. voor ons allen van belang is: om juist tijdens de vakantie stil te staan bij Gods weg […]

Lees meer

Deputatenbericht (4)

Door: J. Bos   Bijna aan het eind van ons vorige artikel gaven we de volgende citaten uit de rapportage van het deputaatschap EGB aan de synode van de GKN: ‘(…) op 2 september hebben de beide deputaatschappen weer verder kunnen spreken. Bij dit vervolg hebben deputaten elkaar ook gevonden in de geestelijke gezindheid als […]

Lees meer

Het verbond vervormd tot contract

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. M.B van ’t Veer.[1]  En (Judas) zei: Wat wilt u mij geven…? ~ Matth. 26: 15a   Hier treedt de zonde van Judas scherp in het licht! Hij kent niet de wet van het Verbond, en leeft alleen maar bij de schikkingen van het contract. Niet pas […]

Lees meer

Deputatenbericht (3)

Door: J. Bos   Zoals vermeld, bevat de rapportage van het deputaatschap EGB aan de synode van de GKN een Bijlage 1, met de titel ‘Vertrekpunt’ (Acta, p. 11-13). In het bericht dat eind april 2021 door de deputaatschappen ACOBB van DGK en EGB van de GKN is gepubliceerd, wordt uit die bijlage geciteerd. Het […]

Lees meer

image_pdfimage_print