Vragen naar de ware kerk …

Door: J. Bos   In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is de afgelopen jaren sprake van ‘verontrusting’ over kerkelijke ontwikkelingen. Op zich terecht houdt bijvoorbeeld ‘de vrouw in het ambt’ verontruste leden van de GKv momenteel erg bezig. Toch willen wij erop wijzen dat al decennia geleden een ingrijpende verschuiving heeft plaatsgevonden in de GKv: […]

Lees meer

image_pdfimage_print