Twee tafelen – één wet

Een Schriftoverdenking naar aanleiding van Matthëus 22:34-40.[1] Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen, maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. – Spr. 29: 18 Wij zijn nu toegekomen aan de tweede tafel van Gods Wet, welke ons leert, wat wij jegens onze naaste schuldig zijn (H. Cat. antw. 93). […]

Lees meer

Niet te veel vragen

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. E. Th. van den Born (1900-1982).[1] …zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben, en toch zullen geloven. ~ Joh. 20: 29b Men heeft gezegd, dat de Heiland hier een levenswet formuleert voor de na Pasen nog komende eeuwen – niet zien en tóch geloven: alsof hier […]

Lees meer

image_pdfimage_print