Kerkbewaring door kerkreformatie

Onderstaand artikel is van de hand van ds. M.J.C. Blok.[1] 31 oktober is onder ons bekend als Hervormingsdag. Aan deze datum is in de geschiedenis van de kerk de naam van Maarten Luther verbonden, en wij herinneren ons zijn 95 stellingen waarmee hij op 31 oktober 1517 geprotesteerd heeft tegen bepaalde zonden, tegen bepaalde vormen […]

Lees meer

Het conflict zuiver houden

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. E. Th. van den Born (1900-1982).[1] Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.~ Matth. 7:6 Wanneer de Heiland toegekomen is aan Mattheüs 7 […]

Lees meer

Gespreksdocument (8)

Door: J. Bos   Op 7 april 2018 heeft de GS Lansingerland ingestemd met de inhoud van het gespreksdocument van het DGK-deputaatschap ACOBB over de katholiciteit van de kerk: Eveneens is er overeenstemming over de in het deputatenrapport verwoorde visie op de katholiciteit van de kerk. (Acta, pag. 12). Het gespreksdocument diende als uitgangspunt bij […]

Lees meer

Alle dingen werken mee ten goede

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. E. Th. van den Born (1900-1982).[1] Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. Matt. 14:25   De vraag, die wij moge stellen is deze: Wat hebben wij hier? Wij hebben hier Jezus, Die als Zoon des mensen Zijn koningsheerschappij uitoefent, […]

Lees meer

Geen camouflage meer

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. E. Th. van den Born (1900-1982).[1] Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.~ Joh. 8:7b   De Schriftgeleerden en Farizeeën wilden met Jezus de kronkelwegen van de zonde gaan om van Hem af te komen, om Hem veroordeeld te […]

Lees meer

image_pdfimage_print