Boekrecensie: Het verbond van Gods liefde

Door: M.R. Vermeer   Het verbond – de liefdesrelatie tussen God en Zijn volk. Het is deze rijke werkelijkheid waarbij wordt stilgestaan in het boek Het verbond van Gods liefde door ds. Cl. Stam (1948-2016).[1] In een eerder artikel op deze website is erop gewezen dat het belangrijk is om ‘goede boeken’ te lezen. Welnu, […]

Lees meer

Hemelvaarts-garantie

Onderstaande overdenking is overgenomen uit het dagboek ‘De Unieke Troost’ (J. Francke e.a.).     …en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus (Efeze 2:6).   De hemelvaart van Christus heeft betekenis ook voor ons leven in het lichaam hier op aarde. Dat lichaam is […]

Lees meer

De stem van het bloed (2, slot)

Hieronder het tweede deel van een artikel wat eerder is geschreven door ds. Joh. Francke.     Jezus Christus heeft de stem van het bloed getoetst Heeft Jezus Christus naar de stem van het bloed geluisterd? Hij heeft de stem van het bloed getoetst aan ’s Vaders woord! Ook voor Hem gold: Beproeft de geesten […]

Lees meer

Het geloof- hoe houdt het stand?

Vandaag aflevering 54 in de rubriek ‘Genade geneest’. We komen nu aan het einde van de rubriek ‘Genade geneest’, dus dit is de laatste aflevering.     Het geloof in de beloften van God, ik kan ook zeggen, in de gekruisigde en opgestane Heiland, is onmisbaar tot zaligheid. Het wordt in ons hart gewerkt door […]

Lees meer

De stem van het bloed (1)

Hieronder een artikel wat eerder is geschreven door ds. Joh. Francke.[1]     Zie, Uw moeder en Uw broers daarbuiten zoeken U. Marcus 3:32b   In Marcus 3 wordt ons verhaald van Christus’ kerkvergaderend werk. Dat blijkt vooral uit vers 13, waar de aanstelling van de discipelen tot apostelen wordt meegedeeld. Het Hoofd van de […]

Lees meer

image_pdfimage_print