Vastheid

Vandaag aflevering 34 in de rubriek ‘Genade geneest’.     We mogen nog wel graag eens zingen achter David aan: Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord; ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord, ‘k vertrouw op God, door gene vrees gestoord. Wat sterv’ling zou mij schenden? Zo zingen wij dan bij […]

Lees meer

image_pdfimage_print