Uit het stof herrijzen

Vandaag aflevering 19 in de rubriek ‘Genade geneest’.     De gang naar het kerkhof is wel vaak een zware gang, maar door de genade van God en de arbeid van onze Heere Jezus Christus wordt die gang toch licht gemaakt. Geen angstige gang, geen hopeloze gang. Als u het lichaam van uw godvrezende vader […]

Lees meer

De ark van God (1)

De kerk… een belangrijk geloofsstuk. In de tijd van de Vrijmaking van 1944 zijn de ogen van velen weer opengegaan voor de Schriftuurlijkheid van de Nederlandse Geloofsbelijdenis artt. 27-29 over de kerk. In een brochure uit 1951 wordt door ds. R.H. Bremmer ingegaan op een aantal aspecten van de leer over de kerk.[1] In dit […]

Lees meer

Rustig sterven

Vandaag aflevering 17 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Kan dat? Rustig sterven? Is dat mogelijk? Ik zou bijna zeggen: waarom niet? Onze God is toch een God van levenden en ook van stervenden? Als wij genaderd zijn voor de deuren van de dood, ‘als wij de doodsvallei betreden, laat ons elke aardse vriend […]

Lees meer

image_pdfimage_print