De ark van God (1)

De kerk… een belangrijk geloofsstuk. In de tijd van de Vrijmaking van 1944 zijn de ogen van velen weer opengegaan voor de Schriftuurlijkheid van de Nederlandse Geloofsbelijdenis artt. 27-29 over de kerk. In een brochure uit 1951 wordt door ds. R.H. Bremmer ingegaan op een aantal aspecten van de leer over de kerk.[1] In dit […]

Lees meer

image_pdfimage_print