De mystiek van Schortinghuis (2)

Door: E.M. Vink-Wielaart   Jean de Labadie Jean de Labadie, die leefde van 1610-1674, was een Franse jezuïeten priester, maar hij had met Rome gebroken. Hij streed fel tegen de verwereldlijking in de kerk. Hij riep op tot bekering en ijverde voor scherpe tucht. Via Zwitserland en Duitsland is hij naar Middelburg gekomen. Hij stelde […]

Lees meer

Meer dan overwinaars

Vandaag aflevering 14 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Het lijden dat Gods kinderen overkomt, mag niet worden onderschat. Het is wel zo, als vaak ook wordt gezegd, dat ieder zijn eigen lijden het zwaarste voelt. Maar er is toch ook de gemeenschap der heiligen, en dat zegt toch dit, dat wij wel geen […]

Lees meer

De mystiek van Schortinghuis (1)

Door: E.M. Vink-Wielaart   In de tijd na de Reformatie hadden zich al weer allerlei verwikkelingen in de kerk voorgedaan. Komend uit de Rooms-Katholieke kerk had men de reformatie van de kerk omarmd, maar waren er ook nog zaken overgebleven stammend uit die Roomse tijd, zoals o.a. het mystiek denken. Dit mystieke denken heeft in […]

Lees meer

Lijden

Vandaag aflevering 13 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Van onze Heiland belijden wij, dat Hij geleden heeft. Geleden. Ja, Hij onderging lijden. En lijden is een woord om er bang van te worden. Maar de zaak, die door het woord lijden wordt aangeduid is nog veel verschrikkelijker. En er wordt wat geleden, hier […]

Lees meer

Om de ware katholiciteit (3, slot)

Door: M.R. Vermeer Wat kunnen we als gelovigen soms zorgen hebben over de situatie van het christendom en de kerk in ons land en daarbuiten. Wereldwijd lijkt in veel gebieden, voor zover wij kunnen overzien (!), sprake te zijn van kleine kerken of groepen gelovigen. In ons land lijkt de kerk vanuit menselijk gezichtspunt verbrokkeld […]

Lees meer

image_pdfimage_print