Kruis – Kruisdragen

In deze, door een broeder ingezonden, ‘vraag en antwoord’ door ds. P.K. Keizer wordt ingegaan op de betekenis van het ‘kruisdragen’.[1]     Vraag: Wat is de betekenis van het woord “kruis”? Waarin bestaat dat “kruisdragen”, b.v. Matth. 16:24.   Antwoord: “Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene […]

Lees meer

Voor de engelen van God

Vandaag aflevering 11 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Wie de geloofsmoed heeft om de Heiland te belijden voor de mensen, die – zo belooft Hij – zal Hij belijden voor de engelen Gods. Als wij Christus belijden, zoals Hij wil worden beleden als wij van Hem spreken, door het geloof van het hart, […]

Lees meer

Belijden voor de mensen

Vandaag aflevering 10 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Belijden, naspreken wat de Heere in Zijn Woord ons heeft voorgezegd is niet maar, dat wij het voor ons zelf zeggen, het tot ons zelf zeggen, maar dat wij er voor uitkomen in de wereld waarin wij een plaats hebben ontvangen. De Heiland Zelf spreekt […]

Lees meer

Om de ware katholiciteit (2)

Door: M.R. Vermeer   Is de besluitvorming op de GS Lansingerland 2017-2018 in overeenstemming met de katholiciteit van de kerk? We zagen in het voorgaande artikel dat de katholieke kerk eraan kan worden herkend dat Gods Woord alleenheerschappij heeft. We kunnen daarom ook de vraag stellen: was de besluitvorming op deze synode overeenkomstig Gods Woord? […]

Lees meer

Merk op mijn ziel!

Vandaag aflevering 9 in de rubriek ‘Genade geneest’.     U kent toch de woorden wel uit de oude berijming van Ps. 85: Merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft – of zoals de nieuwe berijming het heeft: dan merk ik op wat antwoord God mij geeft. Ja, want God de Heere geeft […]

Lees meer

image_pdfimage_print