Kruis – Kruisdragen

In deze, door een broeder ingezonden, ‘vraag en antwoord’ door ds. P.K. Keizer wordt ingegaan op de betekenis van het ‘kruisdragen’.[1]     Vraag: Wat is de betekenis van het woord “kruis”? Waarin bestaat dat “kruisdragen”, b.v. Matth. 16:24.   Antwoord: “Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene […]

Meer lezen

Voor de engelen van God

Vandaag aflevering 11 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Wie de geloofsmoed heeft om de Heiland te belijden voor de mensen, die – zo belooft Hij – zal Hij belijden voor de engelen Gods. Als wij Christus belijden, zoals Hij wil worden beleden als wij van Hem spreken, door het geloof van het hart, […]

Meer lezen

Onjuiste voorlichting en Weerlegging

Door: C.A. Teunis   Inleiding Deze notitie geeft tien vormen van Onjuiste voorlichting die gehoord kunnen worden ten aanzien van De Gereformeerde Kerk te Mariënberg (De Ark). De onjuistheden worden gevolgd door een Weerlegging.   In kort bestek Onjuiste voorlichting Het artikel “In Kort Bestek” is bouwen op het drijfzand van aannemen van eenzijdige en onjuiste […]

Meer lezen

Belijden voor de mensen

Vandaag aflevering 10 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Belijden, naspreken wat de Heere in Zijn Woord ons heeft voorgezegd is niet maar, dat wij het voor ons zelf zeggen, het tot ons zelf zeggen, maar dat wij er voor uitkomen in de wereld waarin wij een plaats hebben ontvangen. De Heiland Zelf spreekt […]

Meer lezen

Incorrect information and Refutation

By: C.A. Teunis   Introduction This annotation gives ten forms of Incorrect information that can be heard concerning De Gereformeerde Kerk at Mariënberg (De Ark). The inaccuracies are first given, followed by a Refutation.   A Short Summary Incorrect information “A Short Summary” is building on the quicksand of acceptance of one-sided and incorrect information. Everyone […]

Meer lezen

image_pdfimage_print