De kerk (1): strijdende en triomferende kerk

In het voorgaande artikel op deze website werd stilgestaan bij de leer van de onzichtbare kerk en de pluriformiteitsleer. In een lezing gehouden door prof. Holwerda vonden wij een goede bespreking van een drietal onderscheidingen inzake de kerk, namelijk: (1) strijdende en triomferende kerk; (2) onzichtbare en zichtbare kerk; (3) kerk als organisme en instituut.[1] […]

Lees meer

Onzichtbare kerk en pluriformiteit

Door: M.R. Vermeer   Wij geloven een heilige, algemene, christelijke kerk (Apostolische Geloofsbelijdenis). Een kerk die plaatselijk bijeenkomt en te herkennen is aan de zuivere bediening van Woord, sacrament en tucht. In de loop der eeuwen zijn ook allerlei gedachten inzake de kerk opgekomen die niet direct uit de Schrift zijn af te leiden en […]

Lees meer

Valse getuigen voor ‘Gods recht’

Toen Naboth de wijngaard liever zelf wilde houden omdat hij het vaderlijk erfdeel niet wilde vervreemden van zijn nageslacht  – dat was zijn recht – toen ging Achab slecht gehumeurd in zijn slaapkamer en wierp zich te bed (1 Kon. 21).[1] Hij durfde het eigendomsrecht in Israël niet aantasten. Maar Izébel, die het beginsel huldigde […]

Lees meer

Wel Davids luit, niet Davids lied

Onderstaande overdenking is overgenomen uit: K. Schilder, Om Woord en Kerk, deel I (Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1948), pp. 191-192. Aangepast naar hedendaagse spelling en woordgebruik.     U, die vrolijk zingt onder het geklank van de  luit, zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht – u, die wijn uit sprengbekkens  drinkt en […]

Lees meer

David’s Harp But Not His Psalm

This passage, which is originally entitled “Wel Davids luit, niet Davids lied”, has been translated from: K. Schilder, Om Woord en Kerk (vol. 1).   …who sing idly to the sound of stringed instruments and invent for yourselves musical instruments like David… but are not grieved for the affliction of Joseph. -Amos 6:5-6 People who […]

Lees meer

image_pdfimage_print