Ik zal de Herder slaan

Door: M.R. Vermeer   “En Jezus zei tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea.” – Markus 14:27-28   Op deze Goede Vrijdag mogen […]

Meer lezen

Een publieke zaak in de kerk (1)

Door: J. de Marie   Publiek Openbare zonden binnen de kerk worden door hun eigenschappen, het in strijd zijn met Gods Woord, openbaar – zo ook de zaak ‘Mariënberg’. Het bekend zijn blijft niet beperkt tot één of enkele leden van de gemeente. Ze geven binnen de gemeentes openbare ergernis, het gaat ook u aan, […]

Meer lezen

Particulier en vertrouwelijk (2, slot)

In dit artikel wordt eerst besproken wat ‘vertrouwelijkheid’ inhoudt, en vervolgens het toetsingsrecht van kerkenraden en kerkleden toegelicht. Ten slotte wordt stilgestaan bij de actuele situatie in De Gereformeerde Kerken.   Vertrouwelijk Vertrouwelijk handelen is in de kerk van belang. Zo moeten kerkleden er vanuit kunnen gaan dat een ambtsdrager aan wie persoonlijke informatie is […]

Meer lezen

Vrijmaking te Dalfsen

Op 1 maart 2018 hebben broeders en zusters van DGK Dalfsen zich vrijgemaakt. De ‘Verklaring van Vrijmaking’ van deze broeders en zusters is hieronder overgenomen.     Verklaring van Vrijmaking Geliefde broeders en zusters, Met verdriet achten ondergetekenden, leden van De Gereformeerde Kerk te Dalfsen, zich geroepen, overeenkomstig het ambt van alle gelovigen, het volgende […]

Meer lezen

image_pdfimage_print