Belijdenis en eenheid (1): Het gebruik van belijdenissen in de kerken

In het blad Una Sancta, een magazine voor de Free Reformed Churches in Australia (FRCA), is door ds. P.K.A. de Boer (emeritus predikant in voornoemde kerken) in een artikelenserie stilgestaan bij het onderwerp ‘belijdenis en eenheid’. In deze artikelen wordt stilgestaan bij de onderhouding van kerkelijke eenheid op confessionele wijze, waarbij ook de contactoefening met presbyteriaanse kerken […]

Lees meer

image_pdfimage_print