Belijdenis en eenheid (3): Confessionele eenheid en interkerkelijke relaties

Wij vervolgen hier de artikelenserie over ‘belijdenis en eenheid’ van de hand van ds. P.K.A. de Boer, emeritus predikant van de Free Reformed Churches of Australia.[1]     In het voorgaande artikel werd aandacht gegeven aan de moeilijkheden die in de jaren ’60 ontstonden in Nederland, in de Gereformeerde Kerken. Ze ontstonden toen sommige predikanten openlijk […]

Lees meer

Belijdenis en eenheid (1): Het gebruik van belijdenissen in de kerken

In het blad Una Sancta, een magazine voor de Free Reformed Churches in Australia (FRCA), is door ds. P.K.A. de Boer (emeritus predikant in voornoemde kerken) in een artikelenserie stilgestaan bij het onderwerp ‘belijdenis en eenheid’. In deze artikelen wordt stilgestaan bij de onderhouding van kerkelijke eenheid op confessionele wijze, waarbij ook de contactoefening met presbyteriaanse kerken […]

Lees meer

Our Binding to the Confession

The members of reformed churches are bound to the confession of the church. A well-known theologian (systematic theologian or dogmatician) who fully bound himself to the reformed confession was prof. K. Schilder (1890-1952). A characterization of his dogmatic work has been provided shortly after his death, by Rev. J. Kamphuis, titled “Critische Sympathie (over den […]

Lees meer

Onze binding aan de belijdenis

Leden van gereformeerde kerken zijn gebonden aan de belijdenis van de kerk. Een bekende theoloog (dogmaticus) die zich onverkort gebonden wist aan de gereformeerde belijdenis is prof. K. Schilder (1890-1952). Kort na zijn overlijden heeft ds. J. Kamphuis een karakteristiek gegeven van Schilders dogmatische werk, onder de titel “Critische Sympathie (over den dogmatischen arbeid van […]

Lees meer

image_pdfimage_print