Oordeel en herstel in Amos

In onderstaand artikel wordt een inleiding gegeven op Amos 8:4 – 9:15.     Introductie In 8:4 begint met de woorden “Hoor dit…” een aanklacht tegen het volk Israël, waarna een  aankondiging van het oordeel klinkt. In 9:1 begint met de woorden “Ik zag de Heere…” vervolgens het laatste gedeelte van het boek Amos, met een […]

Meer lezen

De visioenen van Amos

In onderstaand artikel wordt een inleiding gegeven op Amos 7:1 – 8:4.     Introductie Amos 7:1 – 8:3 bevat vier visioenen die steeds ingeleid worden met de woorden “…laten zien…”: de sprinkhanen (7:1-3), het allesverterende vuur (7:4-6), het paslood (7:7-9) en de korf rijpe vruchten (8:1-3).   De eerste twee visioenen vormen samen een […]

Meer lezen

Amos profeteert over Israël en Juda

In onderstaand artikel wordt een inleiding gegeven op Amos 3 en 4.     Introductie De HEERE God richt zich door de profeet Amos tot Zijn volk Israël. Juist het volk Israël heeft de HEERE de rug toegekeerd! Het leeft in welvaart nadat de HEERE door  Koning  Jerobeam II de Arameeërs  volledig uit Israël heeft […]

Meer lezen

Amos: introductie

Op één van de mannenverenigingen van De Gereformeerde Kerken is afgelopen seizoen het boek Amos besproken. Een aantal inleidingen worden ook beschikbaar gesteld via deze website. Deze inleidingen betreffen: (a) Amos 3 en 4, (b) Amos 7:1 – 8:4 en (c) Amos 8:5 – 9:15, waarmee belangrijke delen van het boek zijn behandeld. We hopen […]

Meer lezen

De profetie van het Messiaanse rijk

Onderstaand het vijfde en laatste artikel van prof. Doekes met als titel “De profetie van het Messiaanse rijk”.     De profetie van het Oude Testament openbaart een geweldig perspektief van de grote en heerlijke toekomst, die met de komst van de Messias in vervulling zal gaan. Er zal geen oorlog meer zijn, en geen […]

Meer lezen

image_pdfimage_print