Prof. Doekes over de kerk (1)

Onderstaand het eerste artikel van prof. Doekes met als titel “Afscheiding”.     AFSCHEIDING Is afscheiding alleen geoorloofd wanneer wij durven verklaren: deze gemeente is een valse kerk? Wij hebben geconstateerd, dat de Geref. Kerken deze regel niet hebben toegepast. Wel wordt er nu mee geschermd om kerkleden en voorgangers te beschuldigen, dat hun optreden […]

Lees meer

Prof. Doekes over de kerk (Inleiding)

De woelige jaren ‘60 In de jaren ‘60 van de vorige eeuw zijn de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) bewaard voor allerlei dwaalleer. Een aantal kerkleden, waaronder ambtsdragers, sprak in een zogenaamde “Open Brief” over een ‘vrijmakingsgeloof’ met betrekking tot de ‘ware kerk’ wat zou heersen in de Gereformeerde Kerken: “Zo stuwt het ‘vrijmakingsgeloof’ al jaren de […]

Lees meer

image_pdfimage_print