Eenheid zonder geloofsverdeeldheid

In de Gereformeerde Kerken kwam het na de Vrijmaking van 1944 tot een zogenaamde ‘doorgaande reformatie’, waarbij de reformatie (zo werd de Vrijmaking gezien) doorwerkte op alle levensterreinen. Hierbij kan gedacht worden aan een eigen politieke partij, de eigen scholen, een eigen krant, etc. Deze doorgaande reformatie viel niet bij iedereen in goede aarde; we […]

Lees meer

Welcome

Welcome to this webpage! In this first English language post we will provide some information on who we are.   Semper Reformanda This website is a personal initiative by members of De Gereformeerde Kerken and aims to support continual reformation of the church by the publication of articles on theology and church issues. Ecclesiastical developments […]

Lees meer

Prof. Doekes over de kerk (3)

Onderstaand het derde en laatste artikel van prof. Doekes met als titel “De valse kerk”.     DE VALSE KERK Hoe spreekt Gods Woord over de valse kerk? Die vraag komt vanzelf aan de orde, wanneer onze Belijdenis in art. 29 in korte trekken het beeldbeeld tekent van de ware kerk van Christus, om vervolgens […]

Lees meer

Prof. Doekes over de kerk (2)

Onderstaand het tweede artikel van prof. Doekes met als titel “Niet van de kerk”.     NIET VAN DE KERK Het Woord Gods is de ziel der kerk. Met die uitdrukking heeft Calvijn zuiver aangewezen, hoe de kerk alleen maar kan léven door de gezonde leer van Gods Woord. Waar die leer wordt vermengd met […]

Lees meer

Prof. Doekes over de kerk (1)

Onderstaand het eerste artikel van prof. Doekes met als titel “Afscheiding”.     AFSCHEIDING Is afscheiding alleen geoorloofd wanneer wij durven verklaren: deze gemeente is een valse kerk? Wij hebben geconstateerd, dat de Geref. Kerken deze regel niet hebben toegepast. Wel wordt er nu mee geschermd om kerkleden en voorgangers te beschuldigen, dat hun optreden […]

Lees meer

image_pdfimage_print