Het verbond vervormd tot contract

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. M.B van ’t Veer.[1]  En (Judas) zei: Wat wilt u mij geven…? ~ Matth. 26: 15a   Hier treedt de zonde van Judas scherp in het licht! Hij kent niet de wet van het Verbond, en leeft alleen maar bij de schikkingen van het contract. Niet pas […]

Meer lezen

Deputatenbericht (3)

Door: J. Bos   Zoals vermeld, bevat de rapportage van het deputaatschap EGB aan de synode van de GKN een Bijlage 1, met de titel ‘Vertrekpunt’ (Acta, p. 11-13). In het bericht dat eind april 2021 door de deputaatschappen ACOBB van DGK en EGB van de GKN is gepubliceerd, wordt uit die bijlage geciteerd. Het […]

Meer lezen

Geloofsvermeerdering

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. M.B van ’t Veer.[1] En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. ~ Luk. […]

Meer lezen

Deputatenbericht (2)

Door: J. Bos   Eind april 2021 is door de deputaatschappen ACOBB van DGK en EGB van de GKN een gezamenlijk bericht gepubliceerd, waarin de deputaten verslag doen van de voortgang van hun werkzaamheden.[1] Naar aanleiding daarvan zijn we begonnen met het schrijven van een serie artikelen waarin we aandacht willen besteden aan dat bericht. […]

Meer lezen

Deputatenbericht (1)

Door: J. Bos   In enkele series artikelen die vanaf begin december 2017 tot eind november 2019 op deze website zijn gepubliceerd, hebben we aangetoond dat het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) principieel van koers is veranderd (via de zogenaamde ‘katholieke afslag’) en hebben we deze koerswijziging gemotiveerd afgewezen als zijnde in strijd […]

Meer lezen