Christelijke samenwerking?

Onderstaand artikel geeft iets om na te denken hoe wij in onze kerken denken over, en handelen inzake, samenwerking met andere christenen. Het artikel is geschreven door J. Numan en eerder gepubliceerd op www.defenceofthetruth.com (9 september 2017).     Christelijke samenwerking? Hoewel we niet ‘van de wereld’ zijn, zijn we wel in de wereld. Velen […]

Lees meer

Eigengereide dienst der kerk

Eigengereide dienst der kerk… op dit grote gevaar voor de kerk van Christus is ingegaan door A. Janse n.a.v. Leviticus 10.[1]     Eigengereide dienst der kerk De priesterlijke dienst van Aäron in de tabernakel nam een aanvang. Aäron offerde voor zichzelf en daarna voor het volk. De Heere had een welgevallen in deze dienst […]

Lees meer

Naar de Kerk

Onderstaand een Schriftoverdenking over Handelingen 19:11-20, geschreven door ds. E.Th. van den Born.[1]     Naar de Kerk In de wereld, waarin Paulus het evangelie predikt van de HEER Jezus, werd ieder, die krachten doen kon, zooals duivel-verbannen, ziekten genezen, ook HEER genoemd. Het was hun eerenaam onder de menschen, als bemiddelaars tussen goden en […]

Lees meer