Gespreksdocument (9)

Door: J. Bos   In het voorgaande artikel hebben we laten zien hoe het gespreksdocument van het DGK-deputaatschap ACOBB een brugfunctie vervulde tussen DGK en de GKN.[1] Voor de deputaatschappen van beide kanten bevatte dit document de juiste ingrediënten om tot een akkoord te kunnen komen. Heel veel moeite zal dat niet hebben gekost. Als […]

Lees meer

Ieder zal zijn eigen pak dragen

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. E. Th. van den Born (1900-1982).[1] En toen Hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar Hem toe, terwijl Hij onderwijs gaf, en zeiden: Met welke bevoegdheid doet U deze dingen? En wie heeft U deze bevoegdheid gegeven? ~ […]

Lees meer

Kerkbewaring door kerkreformatie

Onderstaand artikel is van de hand van ds. M.J.C. Blok.[1] 31 oktober is onder ons bekend als Hervormingsdag. Aan deze datum is in de geschiedenis van de kerk de naam van Maarten Luther verbonden, en wij herinneren ons zijn 95 stellingen waarmee hij op 31 oktober 1517 geprotesteerd heeft tegen bepaalde zonden, tegen bepaalde vormen […]

Lees meer

Het conflict zuiver houden

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. E. Th. van den Born (1900-1982).[1] Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren.~ Matth. 7:6 Wanneer de Heiland toegekomen is aan Mattheüs 7 […]

Lees meer

Gespreksdocument (8)

Door: J. Bos   Op 7 april 2018 heeft de GS Lansingerland ingestemd met de inhoud van het gespreksdocument van het DGK-deputaatschap ACOBB over de katholiciteit van de kerk: Eveneens is er overeenstemming over de in het deputatenrapport verwoorde visie op de katholiciteit van de kerk. (Acta, pag. 12). Het gespreksdocument diende als uitgangspunt bij […]

Lees meer