‘Groeiende verandering’ (1)

Door: J. Bos   Een commissie van de Canadian Reformed Churches (CanRC), te weten de Subcommittee for Relations with Churches in the Netherlands, heeft ten behoeve van de synode van Edmonton 2019 een rapport gepubliceerd, dat onder meer de relatie van de CanRC met De Gereformeerde Kerken (hersteld) (DGK) behandelt. Daarin is de volgende conclusie […]

Lees meer

Vergeefs geleefd?

Vandaag aflevering 30 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Zou het mensdom, zo zingen wij het in een van de berijmde psalmen, dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Waarom – zo staat het in de Statenvertaling, zoudt Gij aller mensen kinderen tevergeefs geschapen hebben? En in de Nieuwe Vertaling: gedenk tot welke nietigheid Gij […]

Lees meer

Zegen en vloek

Vandaag aflevering 29 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Het gebeurt nog wel eens, als iemand door de dood is weggenomen, vooral als die dood plotseling toesloeg, dat de vraag gesteld wordt: zou het wel goed zijn? Of de verzuchting met een ondertoon van angst geslaakt wordt: Als het maar goed is. Die vraag […]

Lees meer