Deputatocratie

Door: J. Bos   Op 6 juli a.s. zal door het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (DGK) een buitengewone synode worden gehouden, om verdere stappen te zetten richting eenwording met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Opvallend is de rol die twee DGK-deputaatschappen hebben gespeeld in de aanloop naar deze synode. Het deputaatschap ACOBB heeft betreffende […]

Lees meer

Veel kerken uit veel landen…

Door: J. Bos   Het kerkverband van De Gereformeerde Kerken (DGK) laat er geen gras over groeien. Met stoom en kokend water wordt de aldaar naar voren geschoven en als uitgangspunt van beleid heersende opvatting over de katholiciteit van de kerk[1] omgezet in daden richting eenwording met de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN). Was er aanvankelijk […]

Lees meer

Pinksterfeest en de “afgescheiden” kerk

Onderstaande Schriftoverdenking is eerder geschreven door prof. B. Holwerda (in De Reformatie, 4 juni 1949).   En zij waren allen eensgezind bijeen… (Hand. 2:1b)   “Allen eendrachtig bijeen!” Ja, zeggen de mensen vandaag, toen was het nog wel echt pinksterfeest. Want toen was er éénheid! Kom daar vandaag eens om. Ze vieren Pinksterfeest als “afgescheiden” […]

Lees meer

Boekrecensie: Het verbond van Gods liefde

Door: M.R. Vermeer   Het verbond – de liefdesrelatie tussen God en Zijn volk. Het is deze rijke werkelijkheid waarbij wordt stilgestaan in het boek Het verbond van Gods liefde door ds. Cl. Stam (1948-2016).[1] In een eerder artikel op deze website is erop gewezen dat het belangrijk is om ‘goede boeken’ te lezen. Welnu, […]

Lees meer

Hemelvaarts-garantie

Onderstaande overdenking is overgenomen uit het dagboek ‘De Unieke Troost’ (J. Francke e.a.).     …en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus (Efeze 2:6).   De hemelvaart van Christus heeft betekenis ook voor ons leven in het lichaam hier op aarde. Dat lichaam is […]

Lees meer