Ook geen dwaalleer in ‘bijzaken’

Onderstaande artikel is van de hand van ds. H. Bouma.[1] Laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leringen. ~ Hebr. 13:9a Reeds in de allereerste jaren van de christelijke kerkgeschiedenis hebben de kerken van doen gekregen met verschillende dwalingen. Ongetwijfeld kent u wel de naam van het zogenaamde judaïsme, dat door Paulus zo fel is […]

Lees meer

Vertrouwen in Christus’ mandaten

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. E. Th. van den Born (1900-1982).[1] Toen antwoorde Jezus en zei tegen haar: O vrouw, groot is uw geloof. ~ Matt. 15:28a De geschiedenis van de Kananese vrouw, die Mattheüs ons hier beschrijft, heeft nog al eens dienst moeten doen als ‘illustratie’ van geloofsbeproeving of als bewijs […]

Lees meer

Gespreksdocument (10, slot)

Door: J. Bos   De volgende samenvattende en aanvullende notities vormen het slot van deze serie artikelen naar aanleiding van het gespreksdocument van het DGK-deputaatschap ACOBB over ‘de katholiciteit van de kerk’. 1. In de artikelenserie ‘Groeiende verandering’ hebben we geconstateerd dat door het kerkverband van DGK het uitgangspunt van beleid is verlegd van de […]

Lees meer

De clementie-tijd voorbij

Onderstaande Schriftoverdenking is van de hand van ds. E. Th. van den Born (1900-1982).[1] Het geknakte riet zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal Hij niet doven, totdat Hij het oordeel uitvoert tot overwinning. ~ Matt. 12: 20 Mattheüs wijst hier op een profetie uit Jesaja, die nu vervuld wordt. Jesaja heeft eens […]

Lees meer

Kerk en onderwijs, een oud begrip

Een ingezonden stuk van de Gereformeerd Onderwijs Vereniging Oost. Een belangrijke zaak, de geloofsopvoeding van de kinderen van de gemeente. – MV Door: J.M. Teunis Dat gezin, kerk en school niet los van elkaar staan kennen we van de triangel gedachte. Deze driehoek is een term die al lang bestaat binnen de gereformeerde kerken. De […]

Lees meer