Kruiswoorden (1)

Door: H. Plaggenmars   Voorafgaand aan het paasfeest gedenken wij het lijden en sterven van Christus, de Zoon van God. In alle vier evangeliën treffen wij een vermelding  van de kruisiging. Een kleine opsomming daarvan: – In Mattheüs, bijv. hoofdstuk 27:33-56 – In Marcus, bijv. hoofdstuk 15:21-44 – In Lucas, bijv. hoofdstuk 23:33-43 – In […]

Lees meer

Onze voorspraak bij de Vader

Vandaag aflevering 49 in de rubriek ‘Genade geneest’.     U kent ongetwijfeld allen wel de belijdenis van Christus’ kerk aangaande het nut van Zijn hemelvaart voor ons, als de kerk zegt dat Hij in de hemel voor het aangezicht van Zijn Vader onze Voorspreker (dat is advocaat of pleitbezorger) is. En troostvol belijdt de […]

Lees meer

Verandering noodzakelijk

Vandaag aflevering 48 in de rubriek ‘Genade geneest’.     De opstanding van onze Heere Jezus Christus heeft voor wie in Hem geloven, grote gevolgen, een rijke toekomst. Immers, wij zullen ook eenmaal opstaan, het graf heeft het laatste woord – Gode zij dank – niet. Maar als de grote dag is aangebroken, dan komen […]

Lees meer