Schriftuurlijke onderscheidingen inzake ‘geloof’ (2)

In het voorgaande artikel werd de onderscheiding ‘klein’ geloof en ‘groot’ geloof besproken in het licht van een andere onderscheiding die vaak wordt gemaakt, nl. ‘toevluchtnemend’ versus ‘vertrouwend’ (of: ‘verzekerd’) geloof. In dit tweede artikel wordt door prof. Holwerda de onderscheiding tussen een ‘klein’ en ‘groot’ geloof besproken in het licht van nog een andere […]

Lees meer

Schriftuurlijke onderscheidingen inzake ‘geloof’ (1)

Klein geloof, zwak geloof: het zijn bekende Bijbelse termen. Wat wordt echter met deze uitdrukkingen bedoeld? Door prof. Holwerda is hierop ingegaan in een diepgravend artikel, waarvan we hieronder het eerste deel weergeven.[1]     Het is voldoende bekend, dat de laatste tijd onder ons ook enige deining was tengevolge van misverstanden en meningsverschillen inzake […]

Lees meer

Meebouwen aan Zijn kerk

In onderstaande artikel wordt een inleiding gegeven op het boek Haggai, waarin ook wordt stilgestaan bij doorgaande reformatie, ofwel het meebouwen aan de kerk van de Here.[1]     Over Haggai als persoon weten we in feite niet meer dan dat hij een profeet was. Het is niet bekend wie zijn vader was, waar hij […]

Lees meer