De zekerheid van het geloof (2)

Door: M.R. Vermeer   Het voorgaande artikel werd afgesloten met de opmerking dat in de Nadere Reformatie en het Puritanisme niet langer werd uitgegaan van het directe geloof in Gods beloften. Hoe heeft deze ‘beweging’ zich verder ontwikkeld?   Zekerheid wordt een probleem In de Nadere Reformatie en het Puritanisme is steeds meer nadruk gelegd […]

Lees meer

Oud geworden en oud zijn

Vandaag aflevering 40 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Toen ik jong was, werd er vaak gevraagd, en misschien gebeurt dat nog wel – wat wil iemand graag worden, maar niet zijn? En dan luidde het antwoord, zoals u wel begrijpt: oud! Wie wil niet graag oud worden? Maar als we oud geworden zijn, […]

Lees meer

Christenen in de Romeinse tijd

Vandaag deel 2 uit de serie ‘kerkgeschiedenis voor de jeugd’.     Door: E.T. Smith-Teunis   De kerk groeit De Here zorgt altijd voor Zijn kerk. De wereld waarin de kerk leefde betreft in deze vertelling de tijd van het Romeinse keizerrijk. Het Romeinse rijk was enorm groot, het grootste deel van de wereld die […]

Lees meer

Een terechte vermaning

Vandaag aflevering 39 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Als wij oud geworden zijn, of als ziekte ons lichaam sloopt, als wij daardoor merken, dat wij op de dood afgaan en, misschien, binnen zeer korte tijd worden geconfronteerd met onze laatste vijand, dan worden wij wel genoodzaakt om ons af te vragen, hoe en […]

Lees meer

‘Groeiende verandering’ (4)

Door: J. Bos   We hebben in het vorige artikel laten zien hoe er binnen De Gereformeerde Kerken (DGK) principieel verschillende overwegingen werden gegeven ten aanzien van het gebruik van de aanspraak ‘broeders en zusters’ voor mensen van buiten DGK. Waar dit in het eerste geval in principe werd tegengestaan (met begrip voor het gebruik), […]

Lees meer