Column – Fundament

Deze website heeft tot nu toe getracht zich te onthouden van commentaar op actuele kerkelijke ontwikkelingen. Kerkelijke bladen, websites en blogs publiceren immers reeds voldoende over ‘vrouw in ambt’, ‘nieuwe hermeneutiek’, ‘kerkelijke eenheid’…   De laatste tijd bekruipt ons echter in toenemende mate een ongerust gevoel. Ontwikkelingen in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn bedroevend en […]

Lees meer

Een heilige algemene christelijke kerk

Onderstaand een preek van ds. C.G. Bos over de Heidelbergse Catechismus zondag 7, v&a 54. Nog altijd actueel!     Geliefden in onze Here Jezus Christus,   Vanmiddag gaan wij ons bij het licht van Gods Woord rekenschap geven van ons geloof met betrekking tot de kerk, zoals de Here Jezus Christus die in deze […]

Lees meer

Christelijke samenwerking?

Onderstaand artikel geeft iets om na te denken hoe wij in onze kerken denken over, en handelen inzake, samenwerking met andere christenen. Het artikel is geschreven door J. Numan en eerder gepubliceerd op www.defenceofthetruth.com (9 september 2017).     Christelijke samenwerking? Hoewel we niet ‘van de wereld’ zijn, zijn we wel in de wereld. Velen […]

Lees meer