De Westminster Standards – voluit gereformeerd? (1)

Door: M.R. Vermeer   In De Gereformeerde Kerken (hersteld) heeft de afgelopen jaren enige discussie plaatsgevonden over de Westminster Standards. Op de Generale Synode (hierna: GS) Groningen 2014-2015 dienden twee rapporten van de deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (meerderheids- en minderheidsrapport) waarin op deze belijdenisgeschriften werd ingegaan. Het meerderheidsrapport achtte bepaalde leringen in de Westminster Standards […]

Lees meer

De ark van God (2)

In dit tweede deel van de brochure door ds. R.H. Bremmer wordt stilgestaan bij de pluriformiteitsleer inzake de kerk.     Pluriformiteit en confessie Eén van de eerste vragen, die in dit geschrift aan de orde moeten komen, is wel deze: Is de gangbare “mening” over de zogenaamde pluriformiteit, (hoe dan ook uitgewerkt) te verbinden […]

Lees meer

Uit het stof herrijzen

Vandaag aflevering 19 in de rubriek ‘Genade geneest’.     De gang naar het kerkhof is wel vaak een zware gang, maar door de genade van God en de arbeid van onze Heere Jezus Christus wordt die gang toch licht gemaakt. Geen angstige gang, geen hopeloze gang. Als u het lichaam van uw godvrezende vader […]

Lees meer

Naar aanleiding van…

Onderstaande reactie ontvingen wij naar aanleiding van de schriftoverdenking van K. Schilder, “De bezwaarde, die maar niet gehoorzaam werd”.     Door: R.J. Vossebelt-Franschman   Naar aanleiding van de schriftoverdenking van K. Schilder, “de bezwaarde die maar niet gehoorzaam werd”. Een artikel (en gebod van de HEERE) dat heel actueel blijft. Immers, wat is het […]

Lees meer

De ark van God (1)

De kerk… een belangrijk geloofsstuk. In de tijd van de Vrijmaking van 1944 zijn de ogen van velen weer opengegaan voor de Schriftuurlijkheid van de Nederlandse Geloofsbelijdenis artt. 27-29 over de kerk. In een brochure uit 1951 wordt door ds. R.H. Bremmer ingegaan op een aantal aspecten van de leer over de kerk.[1] In dit […]

Lees meer