Kerkgang is een roeping

Door: J.M. Teunis   We horen wel eens iemand zeggen of schrijven: ‘Ik heb de plus- en minpunten van twee kerkgenootschappen tegen elkaar afgewogen en op basis daarvan een kerkkeuze gemaakt’. Door velen wordt dan positief gereageerd in de trant van: ‘Wat een weldoordachte keuze en wat een geestelijk diepgaand onderzoek’. Maar is het wel […]

Lees meer

Doorvertellen

Vandaag aflevering 5 in de rubriek ‘Genade geneest’.     Wat wordt daar vaak in de bijbel op aangedrongen, wat de Heere aan, met en voor Zijn kerk gedaan heeft, doorvertellen, daarover spreken, het doorgeven aan het volgende geslacht. Als wij, door het Woord van God onderwezen, de geschiedenis van kerk en wereld nagaan, dan […]

Lees meer

Zelus en Zeloten

In het Gereformeerd Kerkblad De Bazuin is in een artikel onlangs gewaarschuwd voor het gevaar van ‘zelotisme’, een ijver zonder verstand inzake bijvoorbeeld doorgaande reformatie.[1] Hiervoor wordt een beroep gedaan op een door prof. K. Schilder in 1951 gehouden lezing onder de titel ‘Zelus en zeloten’. Dit artikel was helaas gebaseerd op een samenvatting[2] van […]

Lees meer

Justification – by DGK Marienberg

On the website of DGK Mariënberg, a Justification has been published in Dutch. On this website, an English version of this Justification is provided below.   De  Gereformeerde  Kerk  (DGK) Mariënberg  and environs Our help is in the name of the Lord Who made heaven and earth. (Psalm 124:8)   Consistory of De Gereformeerde Kerk […]

Lees meer