De uitvoering van de finale

Onderstaand een Schriftoverdenking van ds. Francke over ‘de finale’, als vervolg op de voorgaande overdenking.[1] En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, […]

Lees meer

Jaargang 7 (2022)

In onderstaand overzicht staan alle artikelen van jaargang 7 (2022). Artikelen die zijn geschreven ten behoeve van semper-reformanda.nl zijn herkenbaar aan een sterretje achter de naam van de auteur, de overige artikelen zijn herpublicaties. Bijbelstudie Van vreugde tot vreugde Wielenga, D.K. 26/12/2022 Christus uit het huis van David Plaggenmars, H. (*) 26/12/2022 Psalm 23: De […]

Lees meer

Christus uit het huis van David

Door: H. Plaggenmars   “Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt” ~ Matth. 1:16   Komende Kerstdagen Met het einde van het jaar in het vooruitzicht viert de Kerk in de komende dagen het Kerstfeest. Wij gedenken in deze dagen de komst van de Jezus Christus […]

Lees meer

Van vreugde tot vreugde

Onderstaande overdenking is van de hand van ds. D.K. Wielenga.[1] De dag van de geboorte is een dag van vreugde. Maar een vreugde die uit smart geboren is. Naar het woord van het Kind in de kribbe zelf toen Hij bij het afscheid van Zijn discipelen in deze wereld sprak: een vrouw die baart heeft […]

Lees meer